01.06.2020

Szkolenia na zlecenie w siedzibie Firmy lub ON- LINE - możliwość dofinansowania z KFS.

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do skorzystania z wyjątkowo wygodnego sposobu dokształcania pracowników jakim są szkolenia zamknięte. 

Stworzone specjalnie na indywidualne potrzeby Klienta mogą się odbywać w tradycyjny sposób , zarówno u Państwa w siedzibie,  jak i w formule ON-LINE. 

Dopasowujemy do Państwa program szkolenia, termin, wykładowcę oraz cenę negocjowaną indywidualnie.

Istnieje również możliwość dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).  

Jeśli zdecydujecie się Państwo skorzystać z tej możliwości, to my zajmiemy się wszelkimi formalnościami związanymi z uzyskaniem takiej dotacji.

Możliwe dofinansowanie nawet do 80%!


Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty:

Faktura VAT 2020 - zmiany od lipca 2020. Obowiązki podatników w dobie kryzysu.

Nowy JPK 2020, mechanizmy VAT przydatne w czasie kryzysu, stawka 0 dla WDT, nowe obowiązki sprawozdawcze, zmiany w białej liście oraz pozostałe wynikające z ustaw antykryzysowych.

Warunki  Handlowe INCOTERMS® 2020 - najnowsza wersja.

Podatek  VAT- nowelizacja przepisów 2020.

VAT w obrocie międzynarodowym 2020.

Środki trwałe w budowie 2020.

AMORTYZACJA  APARATURY  NAUKOWO-BADAWCZEJ  oraz INNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH w Szkołach Wyższych,Instytutach badawczych i Instytutach naukowych PAN.

Najnowsze
30.12.2020
Szkolenia ON-LINE! Prawidłowa gospodarka odpadami w firmie.

Prawidłowa gospodarka odpadami w firmie- BDO, segregacja/klasyfikacja odpadów, transport, wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie, najnowsze rozporządzenie z 08.10.2020 dotyczące magazynowania odpadów.


Klasyfikacja odpadów.
WIOŚ - jak w praktyce wygląda kontrola, uprawnienia w trakcie kontroli.
Uprawnienia WIOŚ i Straży Miejskie do kontroli firm.
Podział odpadów w firmie na komunal...

30.12.2020
Szkolenia ON-LINE DLA UCZELNI WYŻSZYCH, INSTYTUTÓW PAN ORAZ INSTYTUTÓW BADAWCZYCH.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia ON-LINE dedykowane uczelniom wyższym, instytutom naukowym PAN oraz pozostałym instytutom badawczym:


ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA 2020 ROK W  INSTYTUTACH  BADAWCZYCH  ORAZ INSTYTUTACH NAUKOWYCH PAN z uwzględnieniem wpływu na rachunkowość i podatek dochodowy zmian w systemie szkolnictwa wyższego i na...

30.12.2020
N O W O Ś Ć!!! BILANSOWE zamknięcie roku 2020. PODATKOWE zamknięcie roku 2020. PODATEK U ŹRÓDŁA po zmianach 2020.

Zapraszamy na nasze najnowsze szkolenia ON-LINE:


BILANS 2020- podatkowe zamknięcie roku z uwzględnieniem zasad w CIT/PIT wynikających z COVID-19. Szkolenie 2-dniowe. - 11-12 stycznia 2021 -  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Podatkowe zamknięcie roku 2020

31.12.2020
Szkolenia ON-LINE! ZASIŁKI CHOROBOWE, MACIERZYŃSKIE I OPIEKUŃCZE W 2021 roku.

Szkolenie uwzględnia zmiany prawne wynikające z tarcz antykryzysowych i przeciwdziałania COVID-19 - m.in. zmiany wymiaru czasu pracy, okres kwarantanny z powodu COVID-19 a prawo do zasiłku chorobowego, dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko w związku z COVID-19.

Zapraszamy

13 stycznia 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Projekt i Realizacja ZOOM Marketing