30.06.2021

UWAGA! Zmiany w fakturowaniu w ramach SLIM VAT 2 od października 2021

Planowane zmiany związane z wystawianiem faktur od października 2021:

SLIM VAT 2 a w ramach tych zmian m.in. usunięcie duplikatów faktur oraz faktur korygujących;

Faktura ustrukturyzowana – wprowadzenie nowego mechanizmu (sposobu) wystawiania, przechowywania i otrzymywania faktur (Krajowy System E-faktur);

Wystawienie faktury przez podatnika dopiero po nadaniu numeru przez Krajowy System E-faktur.


Zapraszamy na szkolenia ON-LINE:

15 lipca 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

21 lipca 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

30 lipca 2021  - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

2 sierpnia 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

6 sierpnia 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

10 sierpnia 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

17 sierpnia 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Najnowsze
30.06.2021
Szkolenia ON-LINE! B D O- nowe tematy - magazynowanie, KOBIZE

Gospodarka odpadami w firmie - BDO - najnowsze szkolenia ON-LINE!


Magazynowanie odpadów - nowe wymagania po 1 stycznia 2021 - kogo dotyczy, kiedy stosujemy, sposoby magazynowania odpadów, wymagania dla miejsc magazynowania odpadów, terminy dostosowania wymagań.

23 lipca 2021 -

30.06.2021
Szkolenia ON-LINE dla KADROWCÓW - kadry, płace, zasiłki.

Zapraszamy na nasze najnowsze szkolenia ON-LINE dla pracowników działu kadr i płac:


Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach  - wizy, zezwolenia, karty pobytu, zasady podejmowania pracy, rezydencja podatkowa pracownika z zagranicy.

20 lipca 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

26 sierpni...

30.06.2021
Szkolenia ON-LINE DLA UCZELNI WYŻSZYCH, INSTYTUTÓW PAN ORAZ INSTYTUTÓW BADAWCZYCH.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia ON-LINE dedykowane uczelniom wyższym, instytutom naukowym PAN oraz pozostałym instytutom badawczym:


PODMIOTY  POWIĄZANE  w podatku CIT, podatku VAT, nowym JPK_VAT oraz dla celów rachunkowych  -  dla szkół wyższych, instytutów badawczych oraz instytutów naukowych PAN.

15 lipca 2021

30.06.2021
UWAGA! Zmiany w fakturowaniu w ramach SLIM VAT 2 od października 2021

Planowane zmiany związane z wystawianiem faktur od października 2021:

SLIM VAT 2 a w ramach tych zmian m.in. usunięcie duplikatów faktur oraz faktur korygujących;

Faktura ustrukturyzowana – wprowadzenie nowego mechanizmu (sposobu) wystawiania, przechowywania i otrzymywania faktur (Krajowy System E-faktur);

Wystawienie faktury przez podatnika dopiero po nadaniu numeru przez Krajowy Syst...