Historia firmy

Od 2005 roku szkolimy w zakresie prawa i podatków. 

Głównym celem naszych szkoleń jest uzyskanie przez każdego uczestnika maximum praktycznej wiedzy, którą wykorzysta bezpośrednio w życiu zawodowym.

Programy szkoleń tworzone są na podstawie aktualnego stanu prawnego i najnowszego orzecznictwa, oparte na licznych
przykładach i ćwiczeniach z uwzględnieniem pytań i wątpliwości zgłaszanych przez słuchaczy.

Naszą kadrę ekspercką tworzymy,zapraszając do współpracy tylko najwyższej klasy specjalistów,znanych i cenionych w branży praktyków. Dorobek zawodowy, rzetelność, kompetencje, profesjonalizm oraz przystępny przekaz i zdolności komunikacyjne to najważniejsze kryteria doboru trenerów przez naszą firmę. 

Wieloletnia obecność na rynku szkoleń i zdobyty bagaż doświadczeń, pozwolił nam wypracować indywidualne i kompleksowe
podejście do każdego szkolenia. 

Chcąc sprostać oczekiwaniom naszych uczestników ciągle się doskonalimy i reagujemy na wszystkie zmiany w prawie i podatkach. 

Monitorujemy na bieżąco jakość i oceny szkoleń organizowanych przez CRZ SENEKA, ponieważ naszym celem nadrzędnym jest uzyskanie pełnej satysfakcji i zadowolenia wśród klientów. 

Liczba przeszkolonych przez nas osób
Zasięg
ogólnopolski
Ilość miast w Polsce, w których szkolimy
Nasi wykładowcy

Naszą kadrę ekspercką tworzymy, zapraszając do współpracy tylko najwyższej klasy specjalistów, znanych i cenionych w branży praktyków.  Dorobek zawodowy, rzetelność, kompetencje, profesjonalizm oraz przystępny przekaz i zdolności komunikacyjne to najważniejsze kryteria doboru trenerów przez naszą firmę.

ROBERT NOWAK

doświadczony praktyk i specjalista w dziedzinie podatku dochodowego od osób prawnych, współtwórca projektów szkoleniowych i prowadzący audyty podatkowe dla największych polskich przedsiębiorstw, autor wielu opinii prawno-podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując w Departamencie Podatków Bezpośrednich i Opłat w Ministerstwie Finansów, jako konsultant podatkowy w KPMG Sp. z o.o., doradca Prezesa BGŻ S.A. ds. podatkowych, pracownik Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Spółka z o.o. Od 2000 r - współpracownik ISP i innych firm doradczych oraz szkoleniowych w zakresie prawa podatkowego, wykładowca podatku dochodowego od osób prawnych. Autor książek oraz artykułów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Witold Bojanowski

współautor projektu standardu KSR nr 11; doświadczony wykładowca, specjalizuje się w zakresie rachunku kosztów, budżetowania, planowania finansowego oraz aktywów rzeczowych i niematerialnych; obecnie jest konsultantem w Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych oraz ekspertem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; autor i współautor wielu projektów z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej dla polskich przedsiębiorstw, m.in. Telewizja Polska S.A., Elektrownia Bełchatów, Telekomunikacja Polska S.A., Polska Agencja Prasowa, Elektrownia Kozienice, Orbis Hotele S.A. (Accor), Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A. Współautor dwóch książek: „Plan kont a sprawozdawczość finansowa i zarządcza”, „Rachunkowość zarządcza”.

Zdzisław Modzelewski

doradca podatkowy, praktyk i doświadczony wykładowca, mający na swoim koncie kilkaset przeprowadzonych szkoleń, wybitny specjalista w zakresie podatku VAT, występował jako ekspert komisji sejmowej w dziedzinie podatku VAT. W swojej praktyce zawodowej zajmował się zarówno bieżącym doradztwem podatkowym obejmującym m.in. opracowywanie opinii i analiz, w tym optymalizacji podatkowych, przeprowadzanie audytów podatkowych, jak również pomocą klientom w przygotowywaniu pism procesowych oraz reprezentacją klientów w postępowaniach podatkowych i przed sądem administracyjnym. Jest także współautorem m.in. 2 uznanych komentarzy podatkowych: „Ustawa o VAT”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001 oraz „Ustawa o VAT Komentarz”

Łukasz Chłond

doświadczony trener,  prowadził szkolenia zamknięte dla największych międzynarodowych i polskich firm; autor licznych publikacji w prasie („Rzeczpospolita”), stały współpracownik miesięcznika "Rachunkowość", doradca podatkowy, doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego, w ostatnim czasie zarządzał europejskim działem podatków pośrednich w dużej firmie z branży FMCG.

Paweł Dymlang

prawnik, doradca podatkowy, doktorant prawa na wydziale prawa i administracji KUL, doświadczony wykładowca , autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, (Gazeta prawna, Biuletyn VAT, Monitor Księgowego, VAT w praktyce, Orzecznictwo Podatkowe, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw i inne).

Mariusz Pawlikowski

agent celny, pracownik firmy „Ekspert Celny doradztwo celne”, wieloletni praktyk w zakresie wypełniania deklaracji Intrastat. Jako trener-praktyk potrafi połączyć część wykładową z warsztatami praktycznymi, które angażują uczestników do prawidłowego wypełniania deklaracji Intrastat, absolwent Uczelni Techniczno-Handlowej (dawnej Wyższej Szkoły Cła i Logistyki).

Paweł Łabno

prawnik, doradca podatkowy, przez szereg lat współpracownik spółki doradztwa podatkowego, jest autorem licznych artykułów i komentarzy z zakresu prawa podatkowego publikowanych m.in. w: Forum Doradców Podatkowych, Vademecum Głównego Księgowego, Kwartalnik Prawa Podatkowego, Rzeczpospolita. Specjalizuje się w tematyce podatku od towarów, reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, posiada również doświadczenie w audytach podatkowych. Wykładowca z zakresu podatku od towaru i usług.

Izabela Kuciak

Adwokat. Prowadzi własną kancelarię. Przez niemalże 10 lat orzekała w Krajowej Izbie Odwoławczej, a wcześniej w Zespołach Arbitrów. Posiada bogate doświadczenie w zakresie Prawa zamówień publicznych. Rozstrzygnęła setki sporów w tym przedmiocie, a obecnie doradza i reprezentuje zamawiających i wykonawców. Prowadzi wysoko oceniane szkolenia w zakresie zamówień publicznych. Jej działalność zawodowa również prawo cywilne i administracyjne.

Ewa Przybylak

Radca Prawny, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz słuchacz studiów podyplomowych z Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WSB w Gorzowie Wlkp. Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego i Kadr PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. oraz wieloletni wykładowca akademicki w tej samej Uczelni. Były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Gorzowie Wlkp. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników działów personalnych.

Sławomir Heciak

Specjalizuje się w zakresie finansów publicznych, w tym rachunkowości budżetowej i audytu wewnętrznego, wieloletni pracownik administracji samorządowej w działach finansowo-księgowych, autor wielu artykułów w czasopismach fachowych (Finanse Publiczne, Rachunkowość budżetowa, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita). Od 2016 r. doradca podatkowy. Od 2009 roku wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor książek: "Budżet zadaniowy w praktyce. Planowanie, kalkulacja wydatków, ewidencja księgowa" oraz "Finanse i rachunkowość sektora publicznego.

Monika Frączek

Prawnik, specjalista prawa pracy, przez 16 lat była pracownikiem Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Elżbieta Kida

Doświadczony ekspert prowadzący wiele szkoleń zamkniętych dla czołowych firm doradczych i międzynarodowych koncernów, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania, a także przygotowujących do egzaminów na doradcę podatkowego, maklera giełdowego, członka rady nadzorczej i biegłego rewidenta. Wykładała również w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Biznesu i Administracji. Praktyk prowadzący własne Biuro Rachunkowe.Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhauseCoopers, TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.

Gabriela Borek

Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, audytor projektów unijnych, doradca d/s dotacji unijnych, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej, stały współpracownik wielu firm szkoleniowych, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Gospodarki, autorka wielu artykułów w prasie fachowej.

Henryk Grychtoł

Doświadczony doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej i Biura Rachunkowego, wieloletni wykładowca. Wybitny specjalista w zakresie prawa bilansowego i podatkowego, sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości, cen transakcyjnych oraz kodeksu spółek handlowych. Absolwent Wydziału Ekonomiki Przemysłu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Paweł Selera

doktor nauk prawnych, licencjonowany doradca podatkowy, ekspert Ministerstwa Finansów.  Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracując w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki zarówno w Niemczech i w Polsce. Autor kilkudziesięciu publikacji, komentarzy z zakresu podatku VAT oraz europejskiego prawa podatkowego.

Tomasz Biel

doradca podatkowy; doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii prawnej jak i w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług; uczestnik zagranicznych konferencji z zakresu opodatkowania VAT transakcji międzynarodowych; przeprowadzał liczne audyty podatkowe międzynarodowych korporacji oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa (w tym z branży chemicznej i naftowej); doświadczony pełnomocnik w postępowaniach sądowoadministracyjnych; trener oraz autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Anna Resiak

Doradca podatkowy. Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych,  z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, akcyzy i postępowań podatkowych.

Współpracujemy z najwyższej klasy ekspertami, cenionymi i uznanymi w branży praktykami, mającymi na swoim koncie setki przeprowadzonych szkoleń oraz długoletnią współpracę z naszą firmą. Na podstawie ocen klientów zamieszczanych w ankietach po odbytych szkoleniach gwarantujemy Państwu satysfakcję z usług naszych wykładowców.

Mirela Chomont

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Karolina Niedzielska

Prawnik ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, trener, mediator ds. pracowniczych. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Obecnie jest doktorantką na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Prawa Pracy- Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej. Były prawnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zajmuje się w szczególności prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ochroną danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu. W kręgu jej zainteresowań są także procesy HR oraz problematyka odpowiedzialności karnej i cywilnej pracodawcy. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu prawa

Beata Kozakowska-Burdzińska

Radca prawny, wykładowca prawa w szkole wyższej i trener z uprawnieniami pedagogicznymi. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem pracy, czasem pracy i dokumentacją pracowniczą. Jej szkolenia to idealne połączenie praktyki dnia codziennego z najnowszym orzecznictwem.

dr Barbara Pawełko-Czajka

Trenerka  z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada  praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilno-prawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.

Ewa Sokołowska - Strug

Prawnik, doradca podatkowy. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług. Szkoliła branże: budowlaną, turystyczną, energetyczną, wodociągową, cieplną, TSL, uczelnie wyższe, doradców podatkowych i sferę budżetową. Prezes Zarządu ECDDP, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Prawo. Członkini Krajowej Izby Doradców Podatkowych widniejąca na Liście Doradców Podatkowych pod numerem 10059.

Piotr Kępisty

- prawnik, doradca podatkowy, Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w ECDP specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, doświadczony wykładowca, autor licznych publikacji w: Rzeczpospolitej, podatki.biz, infor.pl, eGospodarka.pl oraz współautor takich publikacji książkowych jak: „VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami”, czy też „Podatek VAT w branży TSL”.

Marcin Perlikowski

Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, wieloletni praktyk i doświadczony wykładowca, właściciel kancelarii podatkowej, specjalizujący się w  przygotowywaniu pism procesowych oraz reprezentacją klientów w postępowaniach podatkowych i przed sądem administracyjnym.absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie.

Sabina Kościsz

Ekspert ochrony środowiska z doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska. Koordynuje i przeprowadza audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno -ściekowej, mediator w administracji. Absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz  studiów Podyplomowych na AGH w Krakowie, w zakresie gospodarki odpadami.

Andrzej Sikorski

Praktyk, konsultant i wykładowca, specjalista w dziedzinie spedycji międzynarodowej i transportu. Doświadczenie zdobył pracując w Zarządzie Portu Gdynia, C.Hartwig Warszawa, również jako przedstawiciel na Polskę koncernu logistycznego Geologistics Corp. Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego (1980 r.) oraz wielu prestiżowych szkoleń i kursów min. we Francuskim Instytucie Zarządzania i Zrzeszeniu Prawników Polskich.

Łukasz Szczygieł

doradca podatkowy z ponad 10 – letnim doświadczeniem w doradztwie podatkowym, w tym w ramach międzynarodowych firm doradczych.  Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem spółek z kapitałem niemieckim i austriackim. Jest rekomendowanym doradcą podatkowym w rankingu dziennika Rzeczpospolita w zakresie podatku od nieruchomości. Zajmuje się także bieżącą obsługą podatkową spółek z kapitałem polskim, w tym notowanych na GPW w Warszawie. Specjalizacja merytoryczna obejmuje VAT (w tym reprezentowanie podatników w sporach z fiskusem), CIT, ceny transferowe oraz podatek od nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji m.in. w Monitorze Podatkowym i Rzeczpospolitej. Prowadzi szkolenia i uczestniczy w konferencjach naukowych w charakterze prelegenta. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ.