Nowy JPK - kompleksowo i praktycznie

30.08.2021

Ministerstwo Finansów zapowiadało uproszczenie rozliczeń podatników, które miało polegać na likwidacji deklaracji VAT. Faktyczne zmiany wprowadzone pod koniec 2020 r. nie stanowiły jednak uproszczenia, a przeciwnie - zrewolucjonizowały dotychczasowy sposób prowadzenia ewidencji VAT (JPK_VAT) i nałożyły na podatników nowe obowiązki sprawozdawcze.

Uczestnik szkolenia dowie się w jaki sposób prawi...

Korekty w VAT – praktyczny kurs

30.08.2021

Na przestrzeni 2021 r. wprowadzono wiele regulacji w zakresie ujmowania korekt w VAT. Na początku 2021 r. zrewolucjonizowano sposób uwzględniania korekt przy sprzedaży krajowej. W ramach szkolenia przewidziano ok. 2,5-godzinny blok, w którym na przykładach, w sposób praktyczny omówione zostaną te zasady.

W ramach pakietów SLIM VAT uregulowano również sposób w jaki mają być ujmowane korekty in plus oraz i...

Szkolenia ON-LINE dla KADROWCÓW - kadry, płace, zasiłki.

04.08.2021

Zapraszamy na nasze najnowsze szkolenia ON-LINE dla pracowników działu kadr i płac:


Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach  - wizy, zezwolenia, karty pobytu, zasady podejmowania pracy, rezydencja podatkowa pracownika z zagranicy.

26 sierpnia 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


UWAGA! Zmiany w fakturowaniu w ramach SLIM VAT 2 od października 2021

04.08.2021

Planowane zmiany związane z wystawianiem faktur od października 2021:

SLIM VAT 2 a w ramach tych zmian m.in. usunięcie duplikatów faktur oraz faktur korygujących;

Faktura ustrukturyzowana – wprowadzenie nowego mechanizmu (sposobu) wystawiania, przechowywania i otrzymywania faktur (Krajowy System E-faktur);

Wystawienie faktury przez podatnika dopiero po nadaniu numeru przez Krajowy Syst...