NOWOŚĆ! Kursy z kodem zawodu! ON-LINE

04.05.2022

Zdobądź z nami nowy zawód!

Zapraszamy na certyfikowane kursy ON-LINE z egzaminem potwierdzającym posiadane kwalifikacje.

KOD ZAWODU - co to jest?

Najkrócej ujmując jest to klasyfikacja zawodów i specjalności stworzona na potrzeby rynku pracy. Opracowana została na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 i w ...

Zatrudnianie cudzoziemców SPECUSTAWA

04.05.2022

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców.

SPECUSTAWA dotycząca pomocy uchodźcom z Ukrainy - szybka ścieżka legalizacji pobytu w Polsce.

Zapraszamy na szkolenie "Zatrudnianie osób z Ukrainy w pigułce, na podstawie specustawy z 12 marca 2022 - uproszczone procedury, korzyści i obowiązki pracodawcy" 

16 maja 2022 -&nbs...

Szkolenia ON-LINE dla KADROWCÓW - kadry, płace, zasiłki.

04.05.2022

Zapraszamy na nasze najnowsze szkolenia ON-LINE dla pracowników działu kadr i płac, z uwzględnieniem  rozporządzenia z dn.7 stycznia 2022r.


Zasady naliczania wynagrodzeń po zmianach w 2022 roku - WARSZTATY z uwzględnieniem rozporządzenia z dn.7 stycznia 2022 r....

FAKTUROWANIE w 2022 roku!

04.05.2022

Zapraszamy na szkolenia ON-LINE z fakturowania!

Uczestnik naszego szkolenia pozna przypadki, gdy zobligowany jest wystawić fakturę, będzie umiał określić elementy jakie faktura powinna zawierać oraz terminy na jej wystawienie. Zostanie zaznajomiony z regułami wystawiania faktur zaliczkowych, sposobami korygowania faktur, zasadami wystawiania faktur do paragonów oraz odliczania V...