PRAKTYKA REALIZACJI TRANSAKCJI WEDŁUG NOWYCH INCOTERMS 2020.

Termin
21-06-2021
godz. 10:00-16:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
549 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Program szkolenia

Szkolenie kierujemy głównie do:

Kadry menedżerskiej, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, księgowości oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i realizowanie umów z partnerami zagranicznymi czy krajowymi, a także przedstawicieli działów transportu i spedycji.


Cel edukacyjny szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalisty ds. sprzedaży czy eksportu, a także specjalisty ds. zakupów czy importu - w zakresie posługiwania się zwyczajami dotyczącymi bazy dostawy (niezbędnej przy zawieraniu każdej umowy handlowej), a także uporządkowanie wiedzy osób, które ten zawód już wykonują.


Sposób realizacji programu:

Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów. Każdy problem omawiany jest z podaniem uzasadnienia prawnego, obowiązujących zwyczajów, a istotniejsze z nich są analizowane na przykładzie konkretnych umów.


PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA:


I. SYSTEM UWARUNKOWAŃ PRAWNO-ZWYCZAJOWYCH W ZAKRESIE REALIZACJI TRANSAKCJI A ZWYCZAJE W ZAKRESIE BAZY DOSTAWY

Konwencje międzynarodowe, mające zastosowanie do umów handlowych

Wykorzystanie Konwencji NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów

Prawo właściwe w umowie według Rozporządzenia PE i Konwencji rzymskiej

Prawo cywilne dotyczące umów oraz jego wybór dla umów z partnerem zagranicznym

Postanowienia umowne stron oraz warunki ogólne (OWS i OWZ)

Uwarunkowania zwyczajowe umów z partnerami zagranicznymi

Zwyczaje dotyczące bazy dostawy Incoterms, Combiterms, RAFTD i inne


II. BAZY DOSTAWY WG. ZWYCZAJÓW ICC - INCOTERMS 2020

Zasady wyboru bazy dostawy w kontrakcie

Organizacja transportu, ponoszenie i rozliczanie kosztów transportu

Moment dokonania dostawy wg. formuł Incoterms 2020

Problem przejścia ryzyka oraz prawa własności

Kwestia odpraw celnych i dokumentów celnych

Koncepcja podziału na grupy E, F, C, D oraz terminy uniwersalne i morskie

Zakres terminów stosowanych w różnych gałęziach transportu


III. REALIZACJA TRANSAKCJI WG. UNIWERSALNYCH BAZ INCOTERMS 2020

Zakres obowiązków stron w uniwersalnych terminach grupy E -  EXW

Problemy i spory wynikające z załadunku i odpraw w terminie EXW

Zakres obowiązków stron w uniwersalnych terminach grupy F – FCA

Załadunek z magazynu a dostarczenie do terminala przewoźnika w FCA

Zakres obowiązków stron w uniwersalnych terminach grupy C – CPT i CIP

Nowe uregulowania w zakresie ubezpieczenia w CIP

Zakres obowiązków stron w uniwersalnych terminach grupy D - DAP, DPU i DDP

Problem dostawy na skład celny z wykorzystaniem nowego terminu DPU


IV. REALIZACJA TRANSAKCJI WG. MORSKICH BAZ INCOTERMS 2020

Zakres terminów stosowanych w transporcie morskim

Prawa i obowiązki stron w morskich terminach grupy F – FAS i FOB

Nowe uregulowania w zakresie ryzyka w FOB

Zakres obowiązków stron w morskich terminach grupy C -  CFR i CIF

Procedury i koszty portowe a postanowienia Incoterms 2020

Ubezpieczenia wg. Instytutowych klauzul towarowych A, B, C

Posługiwanie się polisą jednokrotną, polisą generalną i certyfikatem ubezpieczeniowym


V. PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW SPORNYCH NA BAZIE INCOTERMS 2020

Momenty przejścia ryzyk i prawa własności towaru a reklamacje i spory wynikające z uszkodzeń, ubytków lub utraty ładunków

Pułapki i niebezpieczeństwa związane z wykorzystaniem poszczególnych regułĆWICZENIA PRAKTYCZNE - praktyczna analiza przypadków spornych, związanych z bazą dostawy

ĆWICZENIA – omówienie sytuacji spornych na podstawie zdjęć z portów, magazynów, terminali

ĆWICZENIA – analiza problemów z realizacją umów, zgłoszonych przez uczestników


Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. W trakcie szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników dokonywane są na bieżąco. Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Dr Wojciech Budzyński

Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, czego wyrazem jest obroniona przez niego, w SGH, rozprawa habilitacyjna. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Prowadził negocjacje na wszystkich 7 kontynentach. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców oraz napisał 60 książek, wydanych w kraju i za granicą. Jest m.in. autorem oficjalnych poradników na temat stosowania Incoterms (od wersji 1980 do obecnej) i oryginalnej interpretacji graficznej reguł. Ostatnia książka W. Budzyńskiego „Eksport w przedsiębiorstwie. Wejście na rynki i realizacja transakcji zagranicznej.” stała się bestsellerem na rynku wydawnictw biznesowych. W ramach tej serii, tym razem dla importerów, ukazała się niedawno pozycja autora „Zakupy w przedsiębiorstwie. Negocjacje, procedury i umowy z dostawcami”.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych