ON-LINE! Podatek VAT w obrocie międzynarodowym 2021 – WDT, WNT, eksport/import towarów i usług, pakiet e-commerce oraz skutki BREXIT.

Termin
22-01-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
369 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

1. Skutki Brexitu w VAT:

a) jak rozliczać w VAT sprzedaż towarów do Wielkiej Brytanii;

b) w jaki sposób rozliczać usługi świadczone dla podmiotów z Wielkiej Brytanii;

c) skutki nabycia towarów lub usług w transakcjach z Wielką Brytanią;

d) szczególny status Irlandii Północnej;

e) przedstawienie przyjętych okresów przejściowych.


2. Pakiet e-commerce – zmiany na 2021 r.:

a) co rozumiemy przez wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość oraz przez sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich;

b) co to jest One Stop Shop (OSS) i kiedy znajduje zastosowanie?

c) na czym polega procedura Import One Stop Shop (IOSS)?

d) kiedy zastosujemy zwolnienie z VAT dla importu towarów o wartości nieprzekraczającej 150 euro?

e) nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających dostawy towarów przy użyciu interfejsu elektronicznego (np. platformy handlowej).


3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):

a) definicja WDT,

b) moment powstania obowiązku podatkowego,

c) zaliczki na poczet WDT (zasady rozliczania),

d) podstawa opodatkowania WDT,

e) warunki stosowania 0% stawki VAT (wymagane dokumenty, weryfikacja kontrahentów),

f) szczególne przypadki WDT.

g) zasady wprowadzone w połowie 2020 r. w ramach pakietu quick fixes.


4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):

a) pojęcie WNT,

b) obowiązek podatkowy – znaczenie daty wystawienia faktury,

c) reguły rozliczania zaliczek na poczet WNT,

d) podstawa opodatkowania w WNT,

e) przemieszczenie towarów własnych jako WNT,

f) kurs po jakim należy przeliczać należności wyrażone w walucie obcej.

g) jak odliczać VAT jeśli nie otrzymamy faktury od kontrahenta?

h) jak postępować jeśli dokonujemy odliczenia VAT z opóźnieniem?


5. Rozliczenie podatku VAT w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej bądź nabycia wewnątrzwspólnotowego nowego środka transportu.


6. Pojęcie call-of-stock i zasady wykorzystania tej instytucji (z uwzględnieniem przepisów unijnych):

a) kiedy opłaca się stosować procedurę call-off stock;

b) jakie obowiązki ciążą na polskim podatniku będącym dostawcą towarów, kupującym albo prowadzącym magazyn konsygnacyjny;

c) jakie elementy powinna zawierać ewidencja prowadzona przez podmioty uczestniczące w procedurze call-off stock;

d) w którym momencie rozpoznajemy WDT albo WNT jeżeli procedura znajdzie zastosowanie;

e) co w przypadku, gdy warunki do tej procedury nie zostaną spełnione? Czy przemieszczający towary do magazynu ponosi negatywne konsekwencje z tytułu niedopełnienia obowiązków formalnych przez nabywcę lub prowadzącego magazyn call-off stock?


7. Transakcje łańcuchowe na gruncie podatku VAT:

a) kiedy ma miejsce transakcja łańcuchowa,

b) pojęcie dostawy ruchomej;

c) znaczenie warunków Incoterms dla sposobu opodatkowania transakcji łańcuchowej;

d) nowe przepisy dotyczące transakcji łańcuchowych między podmiotami unijnymi, gdy drugi podmiot w łańcuchu organizuje transport.


8. Sposób rozliczenia transakcji trójstronnych:

a) miejsce dostawy w transakcjach wielostronnych,

b) obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,

c) stosowanie procedury uproszczonej – warunki wykorzystania tej instytucji.


9. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru (dostawa z montażem):

a) nabywca towaru jako podatnik,

b) podstawa opodatkowania,

c) obowiązek podatkowy.


10. Eksport towarów:

a) definicja eksportu towarów,

b) eksport bezpośredni i pośredni,

c) obowiązek podatkowy,

d) zaliczki w eksporcie,

e) podstawa opodatkowania,

f) dokumentowanie prawa do stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim.


11. Import towarów:

a) podatnik w imporcie towarów,

b) obowiązek podatkowy w VAT,

c) możliwości stosowania szczególnych sposobów rozliczenia transakcji.


12. Import i eksport usług:

a) pojęcie importu i eksportu usługi,

b) omówienie definicji podatnika stosowanej na potrzeby importu usług,

c) miejsce świadczenia usług transgranicznych – reguły ogólne,

d) szczególne przypadki określania miejsca świadczenia,

e) zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług,

f) podstawa opodatkowania w imporcie usług,

g) usługi ciągłe w imporcie usług,

h) rozliczanie eksportu usług.

i) odliczanie VAT przy imporcie usług i innych transakcjach, gdy podatnikiem jest nabywca.


13. Konsultacje – czas na pytania uczestników.

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe w formacie pdf zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamyWi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godzinĄ rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Piotr Kępisty

- prawnik, doradca podatkowy, Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w ECDP specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, doświadczony wykładowca, autor licznych publikacji w: Rzeczpospolitej, podatki.biz, infor.pl, eGospodarka.pl oraz współautor takich publikacji książkowych jak: „VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami”, czy też „Podatek VAT w branży TSL”.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych