ON-LINE!  Faktura VAT 2021, m.in. paragony z NIP, faktura w nowej ewidencji JPK, refakturowanie.

Termin
29-01-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
369 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

•Zmiany w zakresie fakturowania w 2021 r.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.

Faktura VAT wystawiana do sprzedaży nowy uprzednio zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej.

Paragon z NIP nabywcy jako faktura uproszczona - kontrowersje

Możliwość wystawiania faktur na żądanie do paragonów z NIP (w przypadku paragonów do kwoty 450 zł.)

•Faktura w nowej ewidencji JPK 

Oznaczenie faktury adnotacją mechanizm podzielonej płatności,

Zmiana w zakresie okresu wykazywania w ewidencji faktur wystawionych do paragonów,

Poprawianie błędów w ewidencji – analiza broszury MF

Oznaczanie dokumentów w ewidencji,

•Błędy na fakturach VAT.

Brak numery NIP nabywcy.

Błąd w danych nabywcy.

Faktura wystawiona przez podmiot niezarejestrowany do VAT.

Błąd w stawce VAT.

Stawka 0% przy WDT 

•Moment wykonania usługi oraz moment dokonania dostawy towarów.

Skutki błędnego określenia momentu wykonania usługi oraz momentu dokonania dostawy na fakturowanie.

•Omówienie podstawowych zasad fakturowania:

Rodzaje faktur i ich treść (faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, nota korygująca, duplikaty faktur).

Terminy wystawienia faktury, faktury wystawione przed dokonaniem sprzedaży.

Faktura wystawiona zbyt wcześnie a obowiązek podatkowy.

Zasady wystawiania faktur zaliczkowych.

Zasady rozliczania duplikatów faktur.

Ujęcie faktury korygującej w odpowiednim okresie rozliczeniowym.

Anulowanie faktury.

Faktury puste.

Faktura w języku angielskim.

•Faktury korygujące:

Kiedy wystawiamy faktury korygujące, a kiedy noty korygujące?

Korekta „do zera” w przypadku błędów w oznaczeniu nabywcy – istotne ryzyko podatkowe.

Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone).

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę 

Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie wystawcy i nabywcy.

•Zasady wystawiania not korygujących:

Kto i kiedy może wystawić notę korygującą?

Treść korygowana notą.

•Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej:

Faktura w formie elektronicznej i faktura elektroniczna – różnice.

Zasady wystawiania faktur w formie elektronicznej (sposób zapewnienia integralności treści oraz autentyczności faktury, sposoby przesyłania).

Zasady przechowywania faktur w formie elektronicznej przez wystawcę oraz nabywcę.

Brak zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych.

Faktura papierowa otrzymana kilka miesięcy po fakturze przesłanej mailem.

Na co zwrócić uwagę, aby mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych w formie elektronicznej?

•Refakturowanie:

Definicja refakturowania w ustawie o VAT o Dyrektywie VAT – cechy charakterystyczne.

Kiedy refaktura, a kiedy nota księgowa? – odsprzedaż usługi a zwrot wydatków.

Refaktura a moment powstania obowiązku podatkowego VAT.

Stosowanie stawek VAT właściwych dla danej czynności na refakturze (co z czynnościami kompleksowymi?).

Refaktury w interpretacjach podatkowych, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.

Refaktury usług zagranicznych

•Najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących fakturowania.


Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe w formacie pdf zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamyWi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godzinĄ rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Tomasz Biel

doradca podatkowy; doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii prawnej jak i w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług; uczestnik zagranicznych konferencji z zakresu opodatkowania VAT transakcji międzynarodowych; przeprowadzał liczne audyty podatkowe międzynarodowych korporacji oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa (w tym z branży chemicznej i naftowej); doświadczony pełnomocnik w postępowaniach sądowoadministracyjnych; trener oraz autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych