VAT w transakcjach międzynarodowych - zmiany od 1 lipca 2020 - WDT, WNT, eksport, transakcje łańcuchowe, usługi.

Termin
17-08-2020
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
WROCŁAW

Hotel PATIO,

ul. Kiełbaśnicza 25

Koszt uczestnictwa
jednej osoby
479 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej w oparciu o liczne praktyczne przykłady. W trakcie zająć prowadzona jest dyskusja temat problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. 

Istnieje możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji.

Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

ZMIANY W TRANSKACJACH MIĘDZYNARODOWYCH 2020


•Nowe regulacje dotyczące składów konsygnacyjnych

•Nowa definicja WDT

•Rewolucja w dokumentowaniu WDT

•Nowe regulacje dotyczące transakcji łańcuchowych


DOSTAWA TOWARÓW W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM


•Odwrotne obciążenie w obrocie międzynarodowym,

•Czy zakup towaru od podatnika z innego kraju UE to zawsze WNT ?

•Ryzyko błędnej kwalifikacji dostaw/nabyć.

•Miejsce świadczenia przy dostawie towarów,

•Dostawy przerywane w czasie transportu (prace na ruchomym majątku rzeczowym, magazynowanie),

•Dostawa z montażem – wpływ na opodatkowanie dostaw międzynarodowych .

•Olbrzymie ryzyko podatkowe rozpoznania dostawy z montażem jako WNT

•Umowa na dostawę z montażem – istotne element z punktu widzenia podatku VAT


WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW


•Pojęcie WDT (rozróżnienie pomiędzy eksportem towarów, WDT, a sprzedażą wysyłkową)

•Uwaga – przemieszczenie własnych towarów to też WDT

•NIP kontrahenta – wpływ na rodzaj transkacji, udokumentowanie przekazania.

•Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

•Ustalanie podstawy opodatkowania.

•Refakturowanie kosztów transportu ? Czy to możliwe ?

•Warunki zastosowania stawki 0% w WDT

•Weryfikacja kontrahentów – przykłady procedury

•Dokumentowanie WDT (dowody potwierdzające, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa Wspólnoty)

•Faktury i faktury korygujące w WDT, zaliczki

•Reklamacje – wpływ na WDT


WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW


•Pojęcie WNT

•Miejsce opodatkowania WNT

•Czy mogę swobodnie posługiwać się NIP PL…. ?

•Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

•Podstawa opodatkowania

•Termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT

•Problematyczne korekty po nowelizacji przepisów.

•Nieodpłatna otrzymanie towarów z zagranicy

•Zaliczka w WNT, faktury pro-forma

•Reklamacje w WNT

•Przeliczanie kwot wykazanych na fakturze w walucie obcejTRANSAKCJE WIELOSTRONNE – WARSZTATY PRAKTYCZNE

•Pojęcie transakcji łańcuchowych,

•Zasady rozliczania transakcji łańcuchowych

•Rozwiązywanie przykładów praktycznych – określenie dostawy ruchomej,

•Szczególna procedura dla transakcji trójstronnych,


EKSPORT ORAZ IMPORT TOWARÓW


•Pojęcie eksportu oraz importu towarów,

•Dostawy łańcuchowe w eksporcie towarów,

•Podstawowe zasady rozliczania eksportu oraz importu towarów.


IMPORT USŁUG


•Miejsce świadczenia usług

•Analiza pojęć „Podatnik” „Siedziba działalności gospodarczej” „Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej”

•Usługi związane z nieruchomościami od 2017 r.

•Czy urządzenie może być nieruchomością ?

•Obowiązek podatkowy

•Termin odliczenia VAT

•Przeliczanie kwot wykazanych w walucie obcej

•Refakturowanie usług międzynarodowych

Cena obejmuje:

* 5 godzin wykładu, w tym konsultacje indywidualne,

* aktualne materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy (długopis, notes itp.),

* lunch,

* przerwa kawowa (kawa, herbata, ciastka).


Wykładowca
Tomasz Biel

doradca podatkowy; doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii prawnej jak i w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług; uczestnik zagranicznych konferencji z zakresu opodatkowania VAT transakcji międzynarodowych; przeprowadzał liczne audyty podatkowe międzynarodowych korporacji oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa (w tym z branży chemicznej i naftowej); doświadczony pełnomocnik w postępowaniach sądowoadministracyjnych; trener oraz autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych