Ujmowanie korekt w podatku VATpraktyczny kurs o korektach w przypadku sprzedaży krajowej, WDT, eksporcie towarów, WNT oraz imporcie usług.

Termin
od 19-10-2021 10:00
do 19-10-2021 15:00

Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Dyrektorzy finansowi, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

1. Zmiany w elementach faktury korygującej, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

a) zmiana brzmienia podstawy prawnej wystawiania korekt,

b) brak obowiązku stosowania oznaczeń „faktura korygująca” i „korekta”, wskazywania przyczyny korekty oraz daty sprzedaży,

c) nowe elementy związane z wprowadzeniem e-faktur;

d) zmiany w zbiorczych fakturach korygujących.


2. Wprowadzenie faktury ustrukturyzowanej oraz Krajowego Systemu e-faktur (zmiany planowane na początek 2022 r.) – wpływ na korekty:

a) w jaki sposób będziemy korygować e-faktury;

b) jakie elementy będzie zawierała korekta w formie e-faktury;

c) jakie mają być zasady ujmowania korekt in minus przez sprzedającego i kupującego jeżeli faktura korygująca zostanie wystawiona w formie e-faktury?


3. Ujmowanie korekt in minus przez sprzedającego w przypadku faktur z wykazanym VAT:

a) analiza regulacji w kontekście objaśnień podatkowych MF z 23.04.2021 r.

b) korekta w przypadku sprzedaży mediów (brak obowiązku posiadania dokumentacji).

c) jakiego rodzaju dokumenty musi zgromadzić sprzedający?

d) jak rozumieć pojęcie uzgodnienia i spełnienia warunków korekty?

e) przykłady dokumentów potwierdzających uzgodnienie warunków korekty i ich spełnienie dla różnych sytuacji: rabatu posprzedażowego, skonta, zwrotu towaru lub zaliczki, błędu;

f) co w przypadku, gdy w dacie wystawienia korekty sprzedający nie posiada odpowiednich dokumentów?

g) jak ujmować korekty w przypadku skonta?

h) czy zmiany dotyczą również korekt faktur wystawionych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?


4. Ujmowanie korekt in minus przez kupującego:

a) w którym momencie ma miejsce uzgodnienie i spełnienie warunków korekty?

b) przykłady uzgodnienia i spełnienia warunków korekty dla różnych sytuacji: rabatu posprzedażowego, skonta, zwrotu towaru lub zaliczki, błędu;

c) czy nabywca też jest zobowiązany do gromadzenia dokumentacji?

d) czy istnieje reguła obligująca do ujęcia korekty u sprzedającego i kupującego w tym samym okresie rozliczeniowym?

e) jak ująć korektę w JPK jeśli nie mamy faktury korygującej?

f) kiedy warunki korekty są spełnione jeśli nadwyżka z tytułu rabatu zostanie skompensowana z należnością z tytułu przyszłej dostawy?

g) co w przypadku, gdy spełnienie warunków korekty nastąpi po jej uzgodnieniu i po otrzymaniu faktury korygującej?

h) jak postępować jeśli otrzymamy korektę przed odliczeniem VAT?

i) w jaki sposób nabywca powinien ująć korektę z tytułu skonta?


5. Korekta in plus:

a) jak po zmianach należy ujmować korekty in plus?

b) czy nowe przepisy dotyczą również korekt kupującego?

c) czy można ujmować korekty in plus w dacie ich wystawienia?

d) przykłady dla przyczyny pierwotnej oraz wtórnej.


6. Korekta w przypadku sprzedaży bez wykazanego VAT:

a) jak ujmować korekty in minus oraz in plus z tytułu:

sprzedaży niepodlegającej VAT w Polsce (np. eksport usług, dostawa z montażem);

transakcji podlegających opodatkowaniu 0% stawką VAT (np. usługi transportu międzynarodowego);

sprzedaży zwolnionej z VAT.


7. Korekty z tytułu WNT:

a) w jaki sposób ujmować korekty in minus oraz in plus w przypadku WNT (uwzględnienie zmian wprowadzonych w pakietach SLIM VAT) – korekty z tytułu otrzymania rabatu, skorzystania ze skonta, zwrotu towar, błędu;

b) jak wykazać WNT jeżeli nie otrzymam od kontrahenta faktury? Czy mogę w takim przypadku wykazać podatek naliczony?

c) co jeśli w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy nie otrzymam od kontrahenta faktury? Co jeśli po tym terminie otrzymam fakturę (uwzględnienie zmian przewidzianych w pakiecie SLIM VAT 2);

d) co jeśli z opóźnieniem wykażę podatek należny z tytułu WNT?


8. Korekty w imporcie usług:

a) w jaki sposób ujmować korekty in minus oraz in plus w przypadku importu usług (uwzględnienie zmian wprowadzonych w pakietach SLIM VAT) – korekty z tytułu otrzymania rabatu, skorzystania ze skonta, zwrotu towar, błędu;

b) czy brak faktury zwalnia mnie z obowiązku wykazania podatku należnego z tytułu importu usług?

c) jak wykazać podatek naliczony jeżeli spóźnię się z wykazaniem importu usług?


9. Korekty w przypadku WDT:

a) jak ujmować korekty in plus oraz in minus w przypadku WDT?

b) czy w przypadku WDT należy gromadzi dokumentację potwierdzającą uzgodnienie i spełnienie warunków korekty?

c) skutki otrzymania z opóźnieniem dokumentów potwierdzających WDT – kiedy musimy opodatkować dostawę oraz w którym momencie możemy zastosować stawkę 0%?

d) skutki niewykazania WDT w terminie – kiedy musimy „należycie na piśmie wyjaśnić uchybienie naczelnikowi urzędu skarbowego” oraz co to oznacza?


10. Korekty w eksporcie towarów:

a) sposób przeprowadzania korekty in plus oraz in minus w przypadku eksportu towarów;

b) jaki jest termin na otrzymanie dokumentu IE599? Ile czasu można czekać na jego otrzymanie?

c) co w przypadku otrzymania dokumentu IE599 z opóźnieniem?

d) jak stosować stawkę 0% przy zaliczce na poczet eksportu towarów?

e) szczegółowe omówienie zasad uwzględniania korekt w przypadku stosowania stawki 0%.


11.  Konsultacje oraz czas na pytania i odpowiedzi.

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Link dostępowy do naszego webinarium aktywuje się na godzinę przed rozpoczęciem szkolenia.

Jeśli wystąpią problemy z zalogowaniem się, być może komputer ma zablokowany dostęp do stron i serwisów, które nie odpowiadają indywidualnym wymaganiom korporacyjnym. W takim przypadku zalecamy kontakt z administratorem systemu.

W przypadku zakłóceń, już po zalogowaniu, w odbiorze dźwięku/obrazu, prosimy o wylogowanie i ponowne zalogowanie się lub wyłączenie i włączenie komputera..


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o wcześniejsze przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem  https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Piotr Kępisty

- prawnik, doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, doświadczony wykładowca, autor licznych publikacji w: Rzeczpospolitej, podatki.biz, infor.pl, eGospodarka.pl oraz współautor takich publikacji książkowych jak: „VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami”, czy też „Podatek VAT w branży TSL”.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych