28.04.2021

Szkolenia ON-LINE! Faktura VAT dla początkujących.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zasad fakturowania dla początkujących.

Program szkolenia jest dostosowany dla osób niemających na co dzień do czynienia z podatkami albo dopiero rozpoczynających swoją przygodę z rozliczeniami VAT. W prosty i przejrzysty sposób przedstawione zostaną najważniejsze aspekty związane z fakturowaniem.

Uczestnik szkolenia pozna przypadki, gdy zobligowany jest wystawić fakturę, będzie umiał określić elementy jakie faktura powinna zawierać oraz terminy na jej wystawienie. Zostanie zaznajomiony z regułami wystawiania faktur zaliczkowych, sposobami korygowania faktur, zasadami wystawiania faktur do paragonów oraz odliczania VAT z takich dokumentów (NIP na paragonie).

Na przykładach przeanalizowane zostaną zasady fakturowania transakcji krajowych oraz w obrocie międzynarodowym (WDT, eksport towarów). Kwestie fakturowania zostaną uwzględnione także z perspektywy kupującego.

Szkolenie obejmuje również szereg zagadnień dotykających kwestii fakturowania, a wynikających ze zmian, które weszły w życie na przestrzeni 2020 r. i 2021 r., w szczególności nowych zasad ujmowania korekt in minus oraz in plus wprowadzonych w ramach pakietu SLIM VAT.

Terminy szkoleń:

11 maja 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Najnowsze
28.04.2021
Szkolenia ON-LINE! B D O- nowe tematy - magazynowanie, KOBIZE

Gospodarka odpadami w firmie - BDO - najnowsze szkolenia ON-LINE!


Magazynowanie odpadów - nowe wymagania po 1 stycznia 2021 - kogo dotyczy, kiedy stosujemy, sposoby magazynowania odpadów, wymagania dla miejsc magazynowania odpadów, terminy dostosowania wymagań.

7 maja 2021 -

28.04.2021
N O W O Ś Ć!!! Incoterms 2020® - jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie ON-LINE Incoterms 2020®.

Celem szkolenia jest przekazanie informacji o najnowszej wersji Incoterms®2020, ich nowej strukturze wewnętrznej, zmianie kolejności i nazwy reguł, różnicach w stosunku do Incoterms®2010...

28.04.2021
Szkolenia ON-LINE dla KADROWCÓW - kadry, płace, zasiłki.

Zapraszamy na nasze najnowsze szkolenia ON-LINE dla pracowników działu kadr i płac:


Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach  - wizy, zezwolenia, karty pobytu, zasady podejmowania pracy, rezydencja podatkowa pracownika z zagranicy.

27 maja 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


...
28.04.2021
Szkolenia ON-LINE DLA UCZELNI WYŻSZYCH, INSTYTUTÓW PAN ORAZ INSTYTUTÓW BADAWCZYCH.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia ON-LINE dedykowane uczelniom wyższym, instytutom naukowym PAN oraz pozostałym instytutom badawczym:


Podatek dochodowy  CIT od podstaw dla Szkół wyższych. Szkolenie 2- dniowe.

11 -12 maja 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ<...