BDO krok po kroku -rejestracja w systemie, gospodarka odpadami w firmie - kompleksowo i praktycznie.

Termin
29-10-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
449 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Program szkolenia

1 .Podstawowe definicje odpadowe

- odpady przemysłowe, odpady remontowo budowlane, odpady komunalne

- kiedy mamy do czynienia z odpadem

- podstawowe obowiązki wytwórcy odpadów

- kto w świetle ustawy o odpadach posiada status „posiadacza odpadów”

- definicja instalacji i obowiązki dla eksploatującego

- odpady wytwarzane w instalacji lub poza instalacją


2. Katalog odpadów

- jak prawidłowo dokonać klasyfikacji wytwarzanych odpadów


3. Pozwolenia/zezwolenia odpadowe

- czy każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania decyzji na wytwarzanie odpadów

- wytwórca odpadów w wyniku świadczonych usług – obowiązki ustawowe

- kiedy możemy samodzielnie transportować odpady

- czy możemy samodzielnie przekwalifikować odpad z niebezpiecznego na inny niż niebezpieczny

- kto jest zobowiązany do prowadzenia monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów

-kogo obowiązuje operat przeciwpożarowy


4. Rejestracja w systemie BDO

- jaki przedsiębiorca ma obowiązek rejestracji w systemie

- kto jest zwolniony z rejestracji jako wytwórca odpadów

- omówienie rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2019 r. zwalniającego z obowiązku prowadzenia ewidencji

- ewidencja uproszczona – korzyści dla przedsiębiorcy

- jak samodzielnie możemy sprawdzić w BDO odbierającego odpady

- -tworzenie i obowiązkowe wpisy do kart ewidencji odpadów

- planowana karta przekazania odpadów – kiedy tworzymy

- przekazanie odpadów osobie fizycznej, a ewidencja w rejestrze BDO

- kogo dotyczy opłata rejestrowa w BDO

- na jakiej podstawie pomiot zewnętrzny może obsługiwać BDO

- wnioski rejestrowe, aktualizacyjne, o wyrejestrowanie

- jaka funkcje w BDO pełni użytkownik główny , a jaką podrzędny

- grzywny i kary administracyjne

- zakres kontroli WIOŚ


5. Rozporządzenie w sprawie przekazania odpadów osobom fizycznym

- jakie rodzaje odpadów możemy przekazać osobie fizycznej

- jak ewidencjonować odpady przekazane osobom fizycznym/pracownikom


6. Rozporządzenie z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

- kogo nie dotyczy

- obowiązki dla wytwórców odpadów niebezpiecznych

- magazynowanie odpadów medycznych i weterynaryjnych.


Praktyczne wypełnianie kart przekazania odpadów, kart ewidencyjnych - z konta BDO udostępnionego przez uczestnika szkolenia.


Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Link dostępowy do naszego webinarium aktywuje się na godzinę przed rozpoczęciem szkolenia.

Jeśli wystąpią problemy z zalogowaniem się, być może komputer ma zablokowany dostęp do stron i serwisów, które nie odpowiadają indywidualnym wymaganiom korporacyjnym. W takim przypadku zalecamy kontakt z administratorem systemu.

W przypadku zakłóceń, już po zalogowaniu, w odbiorze dźwięku/obrazu, prosimy o wylogowanie i ponowne zalogowanie się lub wyłączenie i włączenie komputera..


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o wcześniejsze przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem  https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Sabina Kościsz

Ekspert ochrony środowiska z doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska. Koordynuje i przeprowadza audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno -ściekowej, mediator w administracji. Absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz  studiów Podyplomowych na AGH w Krakowie, w zakresie gospodarki odpadami.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych