Praktyczne i prawne aspekty udzielania urlopów, zwolnień od pracy oraz rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy w 2021 roku.

Termin
17-06-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

KADRY i PŁACE


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,    

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

I. Wprowadzenie


II. Urlopy i zwolnienie od pracy

 Urlop wypoczynkowy

- Prawo do pierwszego urlopu

- Urlop proporcjonalny


Planowanie urlopu

-terminy udzielenia urlopu

- podział na części

- przesunięcie terminu urlopu

- udzielenie urlopu w innym terminie

- urlop zaległy

- urlop przymusowy- czy pracodawca może zmusić pracownika do wzięcia wolnego?


Odwołanie z urlopu

Urlop na żądanie

Urlop udzielany bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim

Urlop młodocianego

Urlop pracownika niepełnosprawnego

Urlop udzielany po długotrwałej przerwie spowodowanej chorobą

Przestój a urlop wypoczynkowy

Urlop w okresie wypowiedzenia

Urlopu w świadectwie pracy


Urlop bezpłatny

-na wniosek pracownika

- z inicjatywy pracodawcy


Urlop szkoleniowy

Urlopy okolicznościowe

Zwolnienie na dziecko.

Urlopy związane z rodzicielstwem

Pozostałe zwolnienia od pracy

Zasady prowadzenia dokumentacji urlopowej


III. Czas pracy –  czyli jak praktycznie wprowadzać i rozliczać czas pracy oraz prowadzić ewidencję w 2021 r.


Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy

Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy

Świadczenie pracy

Czas szkoleń

Przerwy na karmienie dziecka

Badania lekarskie

Przestój

Przerwy w pracy

Przerwy w skróconym czasie pracy

Dyżur pracowniczy

Czas dojazdu do pracy

Czas przemieszczania się w podróży służbowej

Pozostawanie w zakładzie pracy bez wiedzy pracodawcy

Przerwa na zjedzenie posiłku lub załatwienie prywatnych spraw

Przerwa w przerywanym systemie czasu pracy

Usuwanie następstw wadliwie wykonanej pracy

Normy czasu pracy

Ustalanie wymiaru czasu pracy

Ustalanie czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu

Dni wolne od pracy – dopuszczalność pracy w niedziele i święta

Okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego

Odpoczynek dobowy

Odpoczynek tygodniowy

Praca nadliczbowa nie może naruszać odpoczynku

Systemy czasu pracy

Podstawowy system czasu pracy

System równoważnego czasu pracy

Czas pracy przy dozorze urządzeń

Czas pracy przy pilnowaniu

Praca w ruchu ciągłym

Przerywany czas pracy

Zadaniowy czas pracy

System skróconego tygodnia pracy

System pracy weekendowej

Skrócony czas pracy

Rozkłady czasu pracy

Konieczność zachowania przepisów o dobie pracowniczej

Pracownicy chronieni

Zasady rozliczania czasu pracy


Ewidencja czasu pracy

- Forma i sposób prowadzenia ewidencji

- Zasady przechowywania dokumentacji


IV. Pytania i odpowiedzi


Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
dr Barbara Pawełko-Czajka

Trenerka  z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada  praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilno-prawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych