ON-LINE! Zmiany w VAT 2021. NOWY JPK - szczegółowo i praktycznie. Matryca stawek, biała lista podatników, kasy rejestrujące, SLIM VAT.

Termin
23-03-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
369 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

1. Nowy JPK_VAT – w jakim zakresie wpływa na dotychczasowe rozliczenia w VAT?:

a) których deklaracji dotyczy nowa struktura JPK;

c) dotychczasowe załączniki do deklaracji VAT (np. VAT-ZD w związku z „ulgą na złe długi”);

d) wpływ zmian na informacje podsumowujące;

e) korygowanie deklaracji VAT i JPK_VAT za okresy sprzed października 2020 r.;

i) zasady korygowania nowego JPK_VAT, czyli np. czy poprawienie błędów tylko w ewidencji VAT (bez korygowania deklaracji) będzie wiązało się z wydłużeniem zwrotu VAT?

j) w jaki sposób będą składać nowy JPK_VAT podatnicy rozliczający się kwartalnie?


2. Nowy JPK_VAT - ewidencja VAT:

a) ewidencja VAT jako księga podlegająca kontroli organów KAS – ryzyko zarzucenia wadliwego lub nierzetelnego jej prowadzenia (odpowiedzialność karnoskarbowa);

b) składanie korekty JPK_VAT – czy wdrażać procedurę „czynnego żalu”;

c) obowiązki podatnika w przypadku, gdy naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi błędy i ich konsekwencje;

d) w stosunku do jakich błędów naczelnik urzędu skarbowego będzie wzywał do korekty JPK_VAT;

e) kara 500 zł za błąd w ewidencji – procedura postępowania i jak jej uniknąć;


3. Nowy JPK_VAT – zmiany w zakresie sposobu raportowania i zmiany w zakresie danych

a) na podstawie jakich dokumentów należy dokonywać wpisów w ewidencji i jakie dane należy wykazywać – różnice pomiędzy częścią ewidencyjną dotyczącą VAT należnego i naliczonego;

b) zasady dotyczące sprzedaży niefakturowanej ani nie fiskalizowanej oraz różnych dokumentów wewnętrznych, które mogą się u podatnika pojawić w zakresie VAT należnego lub naliczonego;

c) wykazywanie sprzedaży fiskalnej oraz faktur wystawionych do paragonów fiskalnych – całkowicie zmienione reguły wykazywania danych; występowanie różnic pomiędzy danymi w ewidencji a deklaracji;

d) problemy z numerem NIP kontrahentów oraz kodem kraju kontrahenta – kiedy i jakie zasady w tym zakresie obowiązują;

e) raportowanie nowych danych w postaci kodów GTU (13), kodów transakcyjnych (13 + 2), kodów (oznaczeń) dokumentów (3+3), oraz innych danych, których dotychczas nie było obowiązku raportowania w ramach JPK_VAT (np. dodatkowe dane dla potrzeb schematów VAT-marża);

f) kody GTU i kody transakcyjne – w jakich przypadkach należy je stosować i wątpliwości związane z wyjaśnieniami resortu finansów;

g) wątpliwości dotyczące kodów i sposoby rozwiązywania tych wątpliwości;


4. Nowa matryca stawek VAT i procedura występowania o wiążącą informację stawkową (WIS) –

a) wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT,

b) "przełożenie" obecnie obowiązującego PKWiU 2008 na odpowiednie kody CN (dla towarów) lub symbole PKWiU 2015 (dla usług),

c) stawka 5% i 8% w gastronomii;

d) Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) – w jakich sytuacjach i jak o nią wystąpić.


5. Biała lista – zmiany od 1 lipca 2020 r.:

a) nowe zasady i terminy dotyczące zawiadomienia (ZAW-NR);

b) rozszerzenie przypadków w CIT/PIT, w których płatność split payment będzie chroniła w przypadku płatności na rachunek spoza Białej listy i co to oznacza „płatność split payment”?

c) obowiązek weryfikacji rachunków podmiotów zagranicznych, za wyjątkiem określonych transakcji;

d) płatności realizowane do banków (rachunki cesyjne, gospodarki własnej, factoring), których rachunki nie są wykazywane na Białej liście.


6. Kasy rejestrujące – ostatnie zmiany:

 a) przesunięcie terminu obligatoryjnego stosowania kas online przez niektórych podatników;

 b) kasy wirtualne – co to jest i kiedy można je stosować?

 c) kiedy można stosować paragony w formie elektronicznej?


7. SLIM VAT – zmiany od 2021 r.:

 a) faktury korygujące in minus – brak konieczności uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej?;

 b) wprowadzenie przepisów wskazujących moment rozliczenia korekt in plus;

 c) zmiany w zakresie zaliczki na poczet eksportu towarów;

 d) możliwość stosowania na potrzeby VAT kursu przeliczeniowego waluty obcej właściwego na gruncie podatków dochodowych;

 e) wydłużenie terminu odliczania VAT;

 f) możliwość odliczania VAT od usług noclegowych w niektórych przypadkach;

 g) zwiększenie limitu wartości prezentów o małej wartości.

 h) zmiany w MPP, Białej liście oraz WIS.


 8. Konsultacje oraz czas na pytania i odpowiedzi.

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe w formacie pdf zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamyWi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godzinĄ rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Zdzisław Modzelewski

doradca podatkowy, praktyk i doświadczony wykładowca, mający na swoim koncie kilkaset przeprowadzonych szkoleń, wybitny specjalista w zakresie podatku VAT, występował jako ekspert komisji sejmowej w dziedzinie podatku VAT. W swojej praktyce zawodowej zajmował się zarówno bieżącym doradztwem podatkowym obejmującym m.in. opracowywanie opinii i analiz, w tym optymalizacji podatkowych, przeprowadzanie audytów podatkowych, jak również pomocą klientom w przygotowywaniu pism procesowych oraz reprezentacją klientów w postępowaniach podatkowych i przed sądem administracyjnym. Jest także współautorem m.in. 2 uznanych komentarzy podatkowych: „Ustawa o VAT”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001 oraz „Ustawa o VAT Komentarz”

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych