ON-LINE! Zasady fakturowania 2021 dla każdego- handlowców, księgowych, właścicieli firm oraz pozostałych wystawiających faktury. 

Termin
22-01-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
369 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

1.Co to jest faktura?:

a)znaczenie faktury w obrocie gospodarczym,

b)faktura w formie papierowej, a faktura elektroniczna,

c)kiedy sprzedaż dokumentowana jest paragonem?


2.Faktura do paragonu od 1 stycznia 2020 r.:

a)kiedy można wystawić fakturę do paragonu,

b)jakie kary grożą za wystawienie faktury do paragonu bez NIP oraz jakie konsekwencje dotyczą nabywcy, który ujął taką fakturę w ewidencji zakupów,

c)czy paragon z NIP można traktować jako fakturę uproszczoną?


3.Nowe obowiązki sprzedającego związane z podzieloną płatnością:

a)na czym polega split payment,

b)kiedy sprzedający musi umieścić adnotację „mechanizm podzielonej płatności”,

c)jakie kary grożą za brak takiej adnotacji.


4.Kiedy wystawia się fakturę i kogo dotyczy ten obowiązek:

a)podmioty zobowiązane do wystawienia faktury,

b)jakie transakcje dokumentujemy fakturą i kiedy nie wystawia się faktury,

c)przypadki, gdy faktura wystawiana jest na żądanie nabywcy.


5.Terminy wystawiania faktur:

a)podstawowy i szczególne terminy dla wystawiania faktur,

b)kary za wystawienie faktury przedwcześnie albo z opóźnieniem,

c)termin na wystawienie faktury na żądanie nabywcy,

d)moment wykonania usługi oraz moment dokonania dostawy jako chwila, od której płynie termin na wystawienie faktury,

e)terminy na wystawienie faktury przy WDT, eksporcie towarów, sprzedaży krajowej itp.


6.Elementy obligatoryjne faktury:

a)omówienie podstawowych elementów wymaganych dla każdej faktury;

b)dodatkowe adnotacje wymagane dla faktur;

c)faktury wystawiane przy sprzedaży zwolnionej (podatników zwolnionych podmiotowo), przez podatników stosujących metodę kasową, przy samofakturowanium przy procedurze marży, przez komorników oraz rolników ryczałtowych (faktura VAT-RR),

d)dokumenty zrównane z fakturami: bilety za przejazd autostradą oraz bilety PKP,

e)faktury pro forma oraz duplikaty faktur,

f)podatek VAT w PLN – sposób przeliczania walut obcych na złote,

g)czy na fakturach należy umieszczać kody z nowego JPK?

h)czy w fakturze musi być uwzględniony PKWiU lub kod CN?


7.Faktury zaliczkowe:

a)dokumentowanie otrzymanych zaliczek fakturą VAT (terminy, obligatoryjne dane);

b)rozliczenia zaliczek otrzymanych w walucie obcej;

c)dokumentowanie i rozliczanie zaliczek w transakcjach wewnątrzwspólnotowych;

d)faktura zaliczkowa a faktura końcowa,

e)kiedy nie wystawia się faktur zaliczkowych.


8.Faktury dokumentujące WDT

a)terminy wystawiania faktur w przypadku WDT;

b)jakie dane powinna zawierać taka faktura, czy przewidziane są jakiekolwiek szczególne regulacje w odniesieniu do takich faktur?

c)czy można wystawić fakturę zaliczkową dla WDT?

d)Jaki wpływ ma data wystawienia faktury na rozliczenia podatnika w VAT?

e)czy tzw. pakiet Quick fixes wprowadzony w 2020 r. wprowadził zmiany w dokumentowaniu WDT?


9.Korygowanie faktur - faktura korygująca:

a)korekta VAT in minus u sprzedawcy i nabywcy;

b)korekta VAT in plus u sprzedawcy i nabywcy;

c)noty korygujące;

d)brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej a korekta VAT,

e)korekty zbiorcze oraz anulowanie faktur.


10.Faktury elektroniczne:

a)stosowanie faktur elektronicznych w praktyce (przykłady stosowanych metod, formatów);

b)co daje nam wyrażenie ,,zgody'" na fakturowanie elektroniczne - istotne elementy dokumentu oraz sposób akceptacji;

c)ustawowe uregulowanie tzw. klauzuli biznesowych gwarantujących tajemnice handlowe;

d)bezpieczny/kwalifikowany podpis elektroniczny - aspekty prawne stosowania podpisu elektronicznego, kwalifikowany i niekwalifikowany certyfikat.


11.Sposoby doręczania oraz przechowywania faktur:

a)przechowywanie faktur i ewidencji podatkowych;

b)zasady ewidencjonowania faktur i ich udostępniania dla celów kontroli;

c)przechowywanie e-faktur w kraju i poza jego granicami.


12.Refakturowanie

a)co to jest refakturowanie i kiedy występuje,

b)czy ustawa o VAT stawia dodatkowe wymogi w zakresie fakturowania,

c)czy refakturując można doliczyć marżę oraz jaką stawkę VAT należy zastosować.


13. Skutki nieprawidłowego wystawiania faktur - odpowiedzialność karnoskarbowa.

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe w formacie pdf zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamyWi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godzinĄ rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Piotr Kępisty

- prawnik, doradca podatkowy, Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w ECDP specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, doświadczony wykładowca, autor licznych publikacji w: Rzeczpospolitej, podatki.biz, infor.pl, eGospodarka.pl oraz współautor takich publikacji książkowych jak: „VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami”, czy też „Podatek VAT w branży TSL”.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych