ON-LINE!  Zmiany VAT  2021 - nowy JPK, pakiet SLIM VAT oraz pakiet e-commerce, skutki Brexit, obowiązek stosowania kas online i zwolnienia z kas w 2021 r.

Termin
27-01-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
369 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

1. Nowa ewidencja VAT – szczegółowa analiza elementów jakie musi zawierać ewidencja sprzedaży:

a) rodzaje transakcji, z tytułu których należy wykazać podstawę opodatkowania i VAT należny – m.in. transakcje krajowe, WNT, import towarów, import usług;

b) rodzaje transakcji, z tytułu których konieczne jest wykazanie podstawy opodatkowania – m.in. eksport towarów, eksport usług, WDT, dostawa z montażem;

c) jakie dokumenty należy ująć w ewidencji sprzedaży oraz jakie dane z tych dokumentów podlegają wykazaniu;

d) jak ująć w ewidencji VAT sprzedaż ewidencjonowaną za pomocą kasy rejestrującej albo opodatkowaną wg procedury marży;

e) jak ujmować czynności, dla których nie są generowane żadne dokumenty (np. świadczenia na rzecz pracowników, podarunki dla kontrahentów itp.);

f) czego dotyczą następujące oznaczenia dokumentów: RO, WEW, FP;

g) dla jakich towarów i usług przewidziano dodatkowe oznaczenia w ewidencji sprzedaży (kody GTU);

h) jakie usługi niematerialne wiążą się z koniecznością użycia określonego kodu (GTU_12);

i) przedstawienie wszystkich oznaczeń dla poszczególnych transakcji i analiza, które mogą dotyczyć działalności uczestników szkolenia (oznaczenia: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MT_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP);

j) zasady ujmowania w ewidencji VAT faktur wystawionych do paragonu.


2. Nowa ewidencja VAT – szczegółowa analiza elementów jakie musi zawierać ewidencja zakupów:

a) jakie transakcje zakupowe podlegają wykazaniu w ewidencji zakupów? Czy dalej możliwe jest nieujmowanie zakupów, z tytułu których nie odliczamy podatku naliczonego?

b) jakie dane z faktur zakupowych należy ująć w ewidencji zakupów;

c) przypadki, gdy podstawą zapisu w ewidencji zakupów jest inny dokument niż faktura;

d) jakich dokumentów dotyczą nowe oznaczenia: RO, WEW, MK, IMP oraz MPP.


3. Nowy JPK – problemy praktyczne:

a) analiza dotychczasowych wyjaśnień MF dotyczących nowego JPK – wskazanie na niespójności oraz obszary gdzie brak jest jednoznacznych wytycznych;

b) czy przy korekcie cz. ewidencyjnej nowego JPK należy złożyć czynny żal?

c) czy konieczne jest składanie korekt jeżeli w pierwszych miesiącach obowiązywania nowego JPK pominięto jakieś kody?

d) czy można wykorzystać WIS i interpretacje podatkowe do potwierdzenia kodów w nowym JPK?


4. Ujmowanie korekt po zmianach w ramach pakietu SLIM VAT:

a) jakie są zasady ujmowania korekt in minus i in plus?

b) jakie dokumenty należy zgromadzić w przypadku korekt in minus, co z potwierdzeniem odbioru faktury korygującej?

c) jak postępować z korektami w przypadku WDT, eksportu towarów, eksportu usług?

d) co z korektami za okresy sprzed wejścia w życie nowych regulacji?

e) czy nabywca musi ująć korektę in minus przed otrzymaniem faktury korygującej?


5.  Zasady przeliczania walut obcych na złote:

a) w jaki sposób dokonuje się przeliczenia na podstawie regulacji ustawy o VAT;

b) jaki kurs stosujemy na gruncie przepisów o podatkach dochodowych;

c) wprowadzenie możliwości stosowania w VAT kursu ustalonego zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych;

d) co z transakcjami, dla których nie rozpoznaje się przychodu, takimi jak WNT czy import usług?


6. Zasady odliczania VAT:

a) w jakim terminie podatnik może dokonać odliczenia podatku naliczonego?

b) zmiany w ramach pakietu SLIM VAT – jak liczyć 3 kolejne okresy rozliczeniowe?

c) Jakie zasady obowiązują podatników rozliczających się kwartalnie?

d) co jeśli nie odliczymy VAT na bieżąco? Ile mamy czasu na skorzystanie z tego prawa?

e) wprowadzenie możliwości odliczenia VAT przy refakturowaniu usług noclegowych – czy można odliczyć VAT od takiej usługi jeśli jest elementem kosztowym świadczenia kompleksowego?


7. Świadczenia nieodpłatne w VAT:

a) kiedy nie musimy rozliczać VAT od nieodpłatnego wydania towaru (prezenty o małej wartości i próbki)?

b) jaka jest nowa definicja prezentu o małej wartości;

c) wskazane w ustawie limity dotyczą wartości netto czy brutto?

d) jak kwalifikować pod względem ustawy o VAT darowizny dla kontrahentów oraz pracowników.

e) praktyczne przykłady rozliczania VAT przy świadczeniach nieodpłatnych, w tym usługach (ze wskazaniem aktualnego podejścia organów podatkowych) – karty Mutlisport, pakiety medyczne, produkty spożywcze, okulary dla pracowników, prezenty dla kontrahentów itp.


8. Stawka 0% przy zaliczce na poczet eksportu towarów:

a) jakie są ogólne zasady stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów;

b) kiedy powstaje obowiązek podatkowy w eksporcie towarów – co z zaliczkami?

c) jaki mamy termin na wywiezienie towarów przy zaliczce w eksporcie towarów;

d) co w przypadku, gdy termin ten nie zostanie zachowany?


9. Wiążąca informacja stawkowa (WIS):

a) do czego służy WIS i po co ją wprowadzono?

b) jaka jest różnica między interpretacją podatkową a WIS?

c) jak wykorzystać WIS na potrzeby nowego JPK, mechanizmu podzielonej płatności oraz zwolnień ze względu na obrót (do 200 tys. zł)?

d) załatanie luki niepozwalającej na wystąpienie o WIS w odniesieniu do towarów klasyfikowanych wg PKWiU;

e) wprowadzenie terminu ważności WIS – co z WIS wydanymi przed zmianami?


10.  Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności (MPP):

a) na czym polega split payment i kiedy go stosujemy?

b) czy zmiany wprowadzone w ramach pakietu SLIM VAT wpływają na zakres stosowania tych regulacji?

c) kiedy stosujemy na fakturze oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” i kiedy musimy oznaczyć fakturę kodem MPP w ewidencji VAT?

d) rozszerzenie zakresu wyłączeń dla MPP o każdą formę kompensaty;

e) możliwość zapłaty należności celnych z rachunku VAT na rachunek agencji celnych;

f) czy aktualizacja załącznika nr 15 do ustawy o VAT wprowadza zmiany w zakresie towarów dotychczas objętych mechanizmem podzielonej płatności?

g) obowiązek stosowania MPP a rozliczenia kwartalne w VAT.


11.  Kasy rejestrujące:

a) zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących w 2021 r.

b) przesunięcie terminu obligatoryjnego stosowania kas online przez niektórych podatników;

c) na czym polegają kasy wirtualne, kiedy można je stosować;

d) czym różni się kasa wirtualna od kasy online:

e) jakie grupy podatników mogą korzystać z kas wirtualnych;

f) kiedy można stosować paragony w formie elektronicznej.


12.  Pakiet e-commerce – zmiany planowane na 2021 r.:

a) co rozumiemy przez wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość oraz przez sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich;

b) co to jest One Stop Shop (OSS) i kiedy znajduje zastosowanie?

c) na czym polega procedura Import One Stop Shop (IOSS)?

d) kiedy zastosujemy zwolnienie z VAT dla importu towarów o wartości nieprzekraczającej 150 euro?

e) nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających dostawy towarów przy użyciu interfejsu elektronicznego (np. platformy handlowej).


13.  BREXIT – skutki w podatku VAT:

a) jak rozliczać w VAT sprzedaż towarów do Wielkiej Brytanii;

b) w jaki sposób rozliczać usługi świadczone dla podmiotów z Wielkiej Brytanii;

c) skutki nabycia towarów lub usług w transakcjach z Wielką Brytanią;

d) szczególny status Irlandii Północnej;

e) przedstawienie przyjętych okresów przejściowych.


14.  Konsultacje oraz czas na pytania i odpowiedzi.


Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe w formacie pdf zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamyWi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godzinĄ rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Piotr Kępisty

- prawnik, doradca podatkowy, Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w ECDP specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, doświadczony wykładowca, autor licznych publikacji w: Rzeczpospolitej, podatki.biz, infor.pl, eGospodarka.pl oraz współautor takich publikacji książkowych jak: „VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami”, czy też „Podatek VAT w branży TSL”.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych