ON-LINE! FAKTURA 2021 – dokumentacja w podatku VAT m.in. faktura korekta, faktura elektroniczna, kasy rejestrujące i paragony, obrót międzynarodowy, ewidencja i deklaracja VAT.

Termin
25-02-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
369 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

1. Zakres opodatkowania podatkiem VAT

Czynności podlegające opodatkowaniu i obowiązki ewidencyjne w VAT;

Zdarzenia nie podlegające opodatkowaniu takie jak kary umowne, odszkodowania, wspólne przedsięwzięcia i sposób ich wykazania w podatku VAT.

Nieodpłatne świadczenia – jak je dokumentować w VAT?


2. Faktura jako podstawowy dokument w podatku VAT

Termin na wystawienie faktury – zasada ogólna i przypadki szczególne np. usługi budowlane, najem, odsprzedaż mediów.

Czy wystawienie faktury przed sprzedażą może rodzić ryzyko podatkowe?

Czy można wystawić fakturę w języku obcym?

Jakie dane zawsze muszą znaleźć się na fakturze?

Szczególne oznaczenia faktury – procedury szczególne, mały podatnik, eksport usług.

Kiedy na fakturze nie trzeba umieszczać numeru NIP?

Jak określić datę sprzedaży na fakturze?

Czy można umieszczać dodatkowe informacje na fakturze?

Szczególne rodzaje faktur (nota korygująca, faktura wystawiana przez małego podatnika, faktura VAT marża, faktura zaliczkowa).

Anulowanie faktury i duplikat faktury.


3. Faktura korygująca

Treść faktury korygującej – określenie przyczyny korekty

Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?

W jakim terminie powinno się wystawić taką fakturę?

Rozliczenie faktur korygujących in plus i in minus w podatku VAT.


3. Fakturowanie elektroniczne – wybór czy obowiązek

Jakie wymogi musi spełniać faktura w formie elektronicznej i jak bezpiecznie wystawić taką fakturę?

Integralność treści i autentyczność pochodzenia faktury.

Kontrole biznesowe jako sposób weryfikacji prawidłowości faktury.

Elektroniczne bazy przechowywania faktur.


4. Sprzedaż detaliczna, czyli kasy rejestrujące i paragony w VAT

Kiedy powstaje obowiązek stosowania kas rejestrujących?

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących.

Faktura do paragonu – kiedy i na jakiej podstawie można ją wystawić?


5. Obrót międzynarodowy – dokumenty niezbędne w obrocie międzynarodowym

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – potwierdzenie wywozu towarów.

Potwierdzenie eksportu towarów i możliwość zastosowania stawki 0%.

Weryfikacja kontrahentów w obrocie międzynarodowym.

Import usług – faktura od kontrahenta zagranicznego – na co zwracać uwagę?

Świadczenie usług poza terytorium kraju (tzw. eksport usług) – jak udokumentować status kontrahenta.

Informacja podsumowująca – jakie informacje należy w niej umieścić?


6. Odliczenie podatku VAT – jak prawidłowo dokumentować zakup towarów i usług?

Kiedy faktura daje prawo do odliczenia podatku? Czy braki formalne faktury wpływają na odliczenie VAT?

Dowody wykonania usług – czy sama faktura wystarczy do odliczenia podatku?

W jakim terminie możliwe jest odliczenie podatku?

Odliczenie VAT w przypadku wydatków związanych z samochodami – dokumentacja zakupu.

Import towarów  - jaki dokument uprawnia do odliczenia podatku?

Odwrotne obciążenie – jak dokumentować po stronie nabywcy?


7. Ewidencja i deklaracja VAT

Rodzaje ewidencji na gruncie podatku VAT i zakres danych, które muszą być w nich umieszczone.

Deklaracje podatkowe w podatku VAT.


8. Regulaminy, procedury, odpowiedzialność

Jak zmniejszyć ryzyko podatkowe, czy regulaminy w VAT są pomocne?

Jakie zagadnienia warto usystematyzować w formie regulaminów?

Odpowiedzialność za błędy w zakresie dokumentacji VAT.

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe w formacie pdf zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamyWi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godzinĄ rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Mirela Chomont

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych