VAT w transakcjach międzynarodowych - zmiany od 1 lipca 2020 - WDT, WNT, eksport, transakcje łańcuchowe, usługi.

Termin
18-08-2020
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
LUBLIN

HOTEL VICTORIA, 

ul. Narutowicza 58/60

Koszt uczestnictwa
jednej osoby
479 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej w oparciu o liczne praktyczne przykłady. W trakcie zająć prowadzona jest dyskusja temat problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. 

Istnieje możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji.

Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

1.  Zakres opodatkowania podatkiem VAT

Reguły INCOTERMS 2020 i ich wpływ na opodatkowanie transakcji podatkiem VAT.

Zasada terytorialności w podatku VAT


2.Pakiet antykryzysowy (COVID – 19), a obrót międzynarodowy

Decyzje podatkowe wydawane w okresie trwania stanu epidemiologicznego i stanu epidemii.

Zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Bieg terminów przedawnienia w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i sądowoadministracyjnych.

Inne terminy wynikające z Ordynacji podatkowej oraz prowadzenie kontroli podatkowej i postępowania podatkowego w czasie obowiązywania stanu epidemii.

Terminy na uzyskanie zwrotu podatku VAT.


3.  Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – zmiany 2020.

Nowy sposób dokumentowania WDT od 2020 r. – wymóg posiadania co najmniej dwóch dokumentów z różnych źródeł dla zastosowania stawki VAT w wysokości 0%.

Możliwość wykorzystania innych dokumentów w kontroli podatkowej.

Magazyn konsygnacyjny – nowe zasady stosowania od 2020 r.

Wymóg złożenia prawidłowej informacji podsumowującej, a rozliczenie WDT.

Weryfikacja numeru VAT UE

Terminy na rozliczenie WDT.

BREXIT – zasady rozliczeń transakcji handlowych pomiędzy Polską, a Wielką Brytanią


3.  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Kiedy transakcję kwalifikujemy jako WNT?

Nietransakcyjne nabycie towarów – jak je rozpoznać i opodatkować?

Próbki od podmiotu zagranicznego – czy trzeba je opodatkować podatkiem VAT?

Korekta obrotu z tytułu WNT, rozliczenie reklamacji.

Zaliczki na poczet WNT – czy i kiedy uwidaczniać je w podatku VAT?

Dostawa towarów z montażem.


4. Transakcje łańcuchowe

Czym jest transakcja łańcuchowa i dlaczego trzeba umieć ją zidentyfikować?

Zmiany 2020 r. ustalenie miejsca opodatkowania i zasad rozliczenia transakcji łańcuchowej.

Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna i procedura uproszczona.

Modele rozliczania transakcji łańcuchowych


5.Eksport i import towarów – najważniejsze problemy i zmiany 2020

– zasady dokumentowania i poprawność merytoryczna dokumentu.

- zmiany w prawie celnym i ich wpływ na rozliczenie VAT

- odliczenie VAT w imporcie towarów.


Cena obejmuje:

* 5 godzin wykładu, w tym konsultacje indywidualne,

* aktualne materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy (długopis, notes itp.),

* lunch,

* przerwa kawowa (kawa, herbata, ciastka).


Szkolenia odbywają się z uwzględnieniem aktualnych wytycznych Ministra Zdrowia, w zaostrzonym rygorze sanitarnym. 

Zajęcia w mniejszych grupach, z zachowaniem dystansu pomiędzy uczestnikami.

Wykładowca
Anna Resiak

Doradca podatkowy. Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych,  z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, akcyzy i postępowań podatkowych.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych