ON-LINE! VAT w transakcjach międzynarodowych - zmiany od 1 lipca 2020 - WDT, WNT, eksport, transakcje łańcuchowe, usługi.

Termin
19-08-2020
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, PLATFORMA INTERNETOWA
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
299 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

1.  Zakres opodatkowania podatkiem VAT

Reguły INCOTERMS 2020 i ich wpływ na opodatkowanie transakcji podatkiem VAT.

Zasada terytorialności w podatku VAT


2.Pakiet antykryzysowy (COVID – 19), a obrót międzynarodowy

Decyzje podatkowe wydawane w okresie trwania stanu epidemiologicznego i stanu epidemii.

Zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Bieg terminów przedawnienia w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i sądowoadministracyjnych.

Inne terminy wynikające z Ordynacji podatkowej oraz prowadzenie kontroli podatkowej i postępowania podatkowego w czasie obowiązywania stanu epidemii.

Terminy na uzyskanie zwrotu podatku VAT.


3.  Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – zmiany 2020.

Nowy sposób dokumentowania WDT od 2020 r. – wymóg posiadania co najmniej dwóch dokumentów z różnych źródeł dla zastosowania stawki VAT w wysokości 0%.

Możliwość wykorzystania innych dokumentów w kontroli podatkowej.

Magazyn konsygnacyjny – nowe zasady stosowania od 2020 r.

Wymóg złożenia prawidłowej informacji podsumowującej, a rozliczenie WDT.

Weryfikacja numeru VAT UE

Terminy na rozliczenie WDT.

BREXIT – zasady rozliczeń transakcji handlowych pomiędzy Polską, a Wielką Brytanią


3.  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Kiedy transakcję kwalifikujemy jako WNT?

Nietransakcyjne nabycie towarów – jak je rozpoznać i opodatkować?

Próbki od podmiotu zagranicznego – czy trzeba je opodatkować podatkiem VAT?

Korekta obrotu z tytułu WNT, rozliczenie reklamacji.

Zaliczki na poczet WNT – czy i kiedy uwidaczniać je w podatku VAT?

Dostawa towarów z montażem.


4. Transakcje łańcuchowe

Czym jest transakcja łańcuchowa i dlaczego trzeba umieć ją zidentyfikować?

Zmiany 2020 r. ustalenie miejsca opodatkowania i zasad rozliczenia transakcji łańcuchowej.

Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna i procedura uproszczona.

Modele rozliczania transakcji łańcuchowych


5.Eksport i import towarów – najważniejsze problemy i zmiany 2020

– zasady dokumentowania i poprawność merytoryczna dokumentu.

- zmiany w prawie celnym i ich wpływ na rozliczenie VAT

- odliczenie VAT w imporcie towarów.


Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe w formacie pdf zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamyWi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godzinĄ rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Anna Resiak

Doradca podatkowy. Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych,  z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, akcyzy i postępowań podatkowych.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych