Prawo pracy w praktyce z uwzględnieniem proponowanych zmian m.in. praca zdalna, nowa składka na ubezpieczenie społeczne i oskładkowanie umów zlecenia, dyrektywa "work-life balanse", ulga w PIT.

Termin
30-09-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

KADRY i PŁACE


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,    

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

Część I  Prawo pracy 2021


1. Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło

2. Zawieranie umów o pracę zgodnie z RODO

3. Czas pracy 2021.

4. Urlopy pracownicze.

5. Dokumentacja pracownicza - jak prowadzić?

-Jak przechowywać dokumentację z procesów rekrutacyjnych

-Co zawiera teczka A B C D?

-Kiedy przechowujemy dokumentację lat 10 a kiedy 50?

-Akta osobowe pracownika powracającego do pracy u tego samego pracodawcy

-Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji urlopowej

-Zasady ewidencjonowania czasu pracy pracownika?

-Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z wypłatą wynagrodzenia

-Jak przechowywać protokoły powypadkowe i dokumentacje dotyczącą chorób zawodowych

-Przechowywanie dokumentacji dotyczącej umów cywilnoprawnych

-Przechowywanie dokumentacji dotyczącej PPK

-Zasady przechowywania dokumentacji ZFŚS

-Elektronizacja dokumentacji pracowniczej

-Stanowiska urzędowe w sprawie dokumentacji pracowniczej

6. Ustanie stosunku pracy 

7. Inne zmiany

-ocena ryzyka zawodowego

-zwolnienie od pracy dla krwiodawców

-kody zawodów

8. Prawo pracy a COVID 19- podsumowanie obowiązujących rozwiązań.

9. Najczęstsze problemy związane z procesem ochrony danych osobowych czyli RODO w kadrach


Część II  Propozycje zmian w prawie pracy


1. Nowa definicja pracownika

2. Praca zdalna

- praca zdalna: pełny wymiar, hybrydowa, okazjonalna

- praca zdalna a zadaniowa

- jak wdrożyć pracę zdalną w firmie

- dokumentacja pracy zdalnej

- polecenie pracy zdalnej przez pracodawcę

- zwrot kosztów pracownikom wykonującym pracę zdalną

- zasady BHP

- praca zdalna a przepisy o ochronie danych osobowych i prawie do prywatności

- jak i czy można kontrolować i monitorować pracownika w czasie pracy zdalnej

- ewidencja czasu pracy

3. Podniesienie kwoty wolnej i progu podatkowego 4. Ulga w PIT

4. Zmiany dotyczące składki na ubezpieczenie zdrowotne

5. Elastyczna praca dla rodziców

6. Oskładkowanie umów zleceń

7. Nowe przepisy dotyczące rozliczania udostępniania pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych

8. Dyrektywa „work-life balanse”

-elastyczne formy zatrudnienia dla rodziców

-ochrona przed zwolnieniem pracowników.

9. Kontrole trzeźwości w pracy


Pytania i podsumowanie.


Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Link dostępowy do naszego webinarium aktywuje się na godzinę przed rozpoczęciem szkolenia.

Jeśli wystąpią problemy z zalogowaniem się, być może komputer ma zablokowany dostęp do stron i serwisów, które nie odpowiadają indywidualnym wymaganiom korporacyjnym. W takim przypadku zalecamy kontakt z administratorem systemu.

W przypadku zakłóceń, już po zalogowaniu, w odbiorze dźwięku/obrazu, prosimy o wylogowanie i ponowne zalogowanie się lub wyłączenie i włączenie komputera..


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o wcześniejsze przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem  https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
dr Barbara Pawełko-Czajka

Trenerka  z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada  praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilno-prawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych