Nowy JPK m.in.  Krajowy System e Faktur  a JPK_VAT, zmiany w kodowaniu oznaczeń GTU, nowy termin na odliczenie podatku VAT, faktura do paragonu a faktura uproszczona – sposób prezentowania danych w JPK_VAT.

Termin
30-09-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

1. Proponowany termin wejścia w życie nowelizacji JPK_VAT

2. Zasady wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone z uwzględnieniem objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów i przeglądem interpretacji podatkowych

3. Korekta JPK_VAT a czynny żal

4. Zmiany w kodowaniu oznaczeń GTU:

a) doprecyzowanie oznaczenia „GTU_01” – napoje alkoholowe (zrezygnowano z odwołania do definicji ustawy o podatku akcyzowym)

b) modyfikacja brzmienia przepisu dot. oznaczenia „GTU_03” – oleje opałowe,

c) eliminacja podwójnego przypisywania oznaczeń GTU_02 i GTU_03,

d) nowelizacja przepisu dot. oznaczenia „GTU_07” – pojazdy,

e) dostosowanie kodu „GTU_08” do zmian w załączniku nr 12 do ustawy VAT,

f) doprecyzowanie treści przepisu dot. oznaczenia „GTU_09” – produkty lecznicze,

g) dookreślenie oznaczenia „GTU_10” – budynki, budowle, grunty i ich części,

h) przypisanie usługom o charakterze niematerialnym oznaczonych kodem „GTU_12”, symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015,

i) wyłączenie oznaczeń kodów GTU dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych.


5.  Faktura do paragonu a faktura uproszczona – sposób prezentowania danych w JPK_VAT


6. Zmiana w kodowaniu rodzajów transakcji:

a) limit kwotowy 15 tyś zł dla oznaczeń „TP” dotyczących podmiotów powiązanych,

b) zmiany w zakresie oznaczenia „TP” dla podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,

c) nowelizacja w zakresie oznaczenia „MPP” – mechanizm podzielonej płatności,

d) wyłączenie wprost oznaczania symbolami procedur dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych,


7. Likwidacja limitu 50 km w zakresie wykazywania biletów jako faktur w przejazdach innych niż autostradą płatną


8. Krajowy System e Faktur (KseF):

a) wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

b) pojęcie faktura ustrukturyzowanej. Jak ją wystawić?

c) zasady uzyskiwania akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej

d) moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej jako faktury elektronicznej

e) zasady autoryzacji faktur ustrukturyzowanych (wyznaczanie osób upoważnionych w tym uprawnienia biur rachunkowych).

f) zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych.

g) zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych

h) zachęty do korzystania z faktur ustrukturyzowanych, w tym przyspieszony zwrot VAT


9. Krajowy System e Faktur  a JPK_VAT

a) dane raportowane w JPK_VAT a KSeF,

b) spójność JPK_VAT z KSeF,

c) JPK_FV a faktury ustrukturyzowane w KSeF


10. Nowy termin na odliczenie podatku VAT

a) ujęcie podatku naliczonego w JPK_VAT wg zmian z pakietu SLIM VAT 1 i projektowanych zmian SLIM VAT 2.


11. Faktury korygujące w JPK_VAT

a) anulowanie faktury a JPK_VAT,

b) faktury korygujące w JPK_VAT oraz KSeF,

c) nowe regulacje dotyczące korygowania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r. – SLIM VAT 1 (korekta in minus oraz in plus)

d) wykazania podatku naliczonego wraz z należnym w transakcji importu usług i WNT w przypadku upływu 3 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego


12. Nowe objaśnienia podatkowe dotyczące VAT w 2021 r. i inne zmiany VAT

a). interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotycząca kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych

b) rewolucyjny korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 dotyczący rozliczeń WNT – wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę dodatkowego wymogu, który prowadzi do wykazania VAT należnego i naliczonego w dwóch różnych okresach rozliczeniowych jest sprzeczne z prawem unijnym

c) korzystny dla podatników wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19 dotyczący niezgodności polskich przepisów z dyrektywą unijną w zakresie ulgi na złe długi w VAT

d) nowe terminy wymiany kas fiskalnych online 2021

Cena obejmuje:

* 5 godzin wykładu, w tym konsultacje indywidualne,

* aktualne materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy (długopis, notes itp.),

* lunch,

* przerwa kawowa (kawa, herbata, ciastka).


Wykładowca
Anna Resiak

Doradca podatkowy. Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z dużym doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych,  z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, akcyzy i postępowań podatkowych.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych