FAKTURY  - aktualne zasady wystawiania z uwzględnieniem zmian w ramach SLIM VAT, faktury korekty, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa, Krajowy System e-faktur od października 2021.

Termin
23-09-2021
godz. 09:00-14:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

UWAGA! Zmiany w fakturowaniu w ramach SLIM VAT 2 od października 2021 - Krajowy System e-faktur.


1. Faktury – wprowadzenie:

1) co to jest faktura i jakie ma ona znaczenia dla podatku VAT?

2) jakie transakcje podlegają dokumentowaniu fakturą? kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury a w jakich przypadkach jest tylko prawo do wystawienia faktury?

3) zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług,

4) którzy podatnicy i w jakich przypadkach są obowiązani do wystawianie faktury na podstawie paragonu fiskalnego z NIP i jakie kary się z tym wiążą?


2. Podstawowe reguły, pojęcia związane z fakturami oraz korygowanie faktur:

1) jakie mamy rodzaje faktur? faktury, faktury papierowe oraz elektroniczne, faktury uproszczone, faktury w transakcjach krajowych, faktury w transakcjach zagranicznych: WDT, export towarów, dostawa towarów lub świadczenie usług poza terytorium PL, faktury wystawiane w metodzie kasowej, faktury VAT-RR, faktury „marżowe”, duplikaty faktur, faktury „pro forma”, itd.,

2) czym się różni faktura „sprzedażowa” od faktury „zaliczkowej”? dane, które muszą lub mogą pojawić się na fakturze?

3) poprawianie błędów wykazanych na fakturach – korekty i noty korygujące: kto i w jakich sytuacjach może wystawić?

4) jak należy rozliczyć faktury korekty „in minus” i „in plus”

5) jakich błędów z faktury nie można poprawić korektą ani notą korygującą?

6) anulowanie faktur – kiedy może wystąpić? I w jaki sposób tego dokonać?


3. Wystawienie faktury a powstanie obowiązku podatkowego w VAT:

1) co to jest moment powstania obowiązku podatkowego?

2) data wykonania czynności, data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego – czym się różnią te daty i jakie mają znaczenie dla VAT i wystawienia faktury?

3) kiedy można wystawić fakturę za wcześnie lub za późno?

4) kiedy wystawienie faktury oznacza obowiązek zapłaty VAT?

5) faktury wystawiane na jedną transakcję, za kilka transakcji lub za okres rozliczeniowy – czym się różnią?

6) faktury „mediowe”,

7) import oraz „eksport” usług - dokumentowanie,


4. Faktury – najczęstsze problemy związane z ich wystawieniem:

1) refakturowanie usług lub dostaw towarów,

2) różne stawki VAT – świadczenie kompleksowe: występuje czy też nie występuje i co to oznacza?

3) faktury wystawiane w walucie obcej,

4) faktury w trybie art. 108 VAT (puste faktury),

5) faktury a mechanizm podzielonej płatności (MPP)?

6) faktury oraz rachunek bankowy z tzw. Białej listy,


5.Odliczanie podatku VAT na podstawie faktury:

1) prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą (papierową/e-fakturą),

2) w którym miesiącu można odliczyć podatek naliczony,

3) błędy na fakturach a prawo do odliczenia podatku VAT,

4) korekty otrzymane przez nabywcę i obowiązek uwzględnienia tych faktur, zmiany wynikające z SLIM VAT,

5) przypadki, w których nie przysługuje prawo do odliczenia VAT,

6) usługi noclegowe uprawniające do odliczenia – w jakich przypadkach?

7) duplikaty faktur a moment odliczenia VAT,

8) zapłata za fakturę a prawo do odliczenia VAT,


6.Ostatnie zmiany związane z fakturami:

1) Biała lista – co to oznacza dla fakturowania?

2) MPP – jakie zasady i reguły obowiązują?

3) JPK_VDEK – czy wpływa na wystawianie faktur?

4) Kary i sankcje związane z Białą listą, MPP i VDEK,

5) SLIM VAT – zmienione zasady rozliczania korekt, kursy walut, terminy odliczenia,


7. Kary związane z wystawieniem lub posłużeniem się fakturą: wadliwą, nierzetelną, podrobioną, przerobioną lub poświadczające nieprawdę:

1) kara nawet 25 lat pozbawienia wolności za nieprawidłowości związane z wystawianiem faktur;

2) kodeks karny – jakie nieprawidłowości związane z fakturami decydują o odpowiedzialności?

3) kodeks karny – w jakich przypadkach można uniknąć odpowiedzialności albo może ona zostać obniżona?

4) faktury nierzetelne a faktury wadliwe? Zwiększony zakres odpowiedzialności dla faktur wystawianych nierzetelnie.

5) kary tylko za wystawienie faktury czy także za posłużenie się taką niewłaściwą fakturą? Kto odpowiada?

 
8. Planowane zmiany związane z wystawianiem faktur (2021):

1) SLIM VAT 2 a w ramach tych zmian m.in. usunięcie duplikatów faktur oraz faktur korygujących;

2) faktura ustrukturyzowana – wprowadzenie nowego mechanizmu (sposobu) wystawiania, przechowywania i otrzymywania faktur (Krajowy System E-faktur);

3) wystawienie faktury przez podatnika dopiero po nadaniu numeru przez Krajowy System E-faktur.

Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Link dostępowy do naszego webinarium aktywuje się na godzinę przed rozpoczęciem szkolenia.

Jeśli wystąpią problemy z zalogowaniem się, być może komputer ma zablokowany dostęp do stron i serwisów, które nie odpowiadają indywidualnym wymaganiom korporacyjnym. W takim przypadku zalecamy kontakt z administratorem systemu.

W przypadku zakłóceń, już po zalogowaniu, w odbiorze dźwięku/obrazu, prosimy o wylogowanie i ponowne zalogowanie się lub wyłączenie i włączenie komputera..


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o wcześniejsze przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem  https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Zdzisław Modzelewski

doradca podatkowy, praktyk i doświadczony wykładowca, mający na swoim koncie kilkaset przeprowadzonych szkoleń, wybitny specjalista w zakresie podatku VAT, występował jako ekspert komisji sejmowej w dziedzinie podatku VAT. W swojej praktyce zawodowej zajmował się zarówno bieżącym doradztwem podatkowym obejmującym m.in. opracowywanie opinii i analiz, w tym optymalizacji podatkowych, przeprowadzanie audytów podatkowych, jak również pomocą klientom w przygotowywaniu pism procesowych oraz reprezentacją klientów w postępowaniach podatkowych i przed sądem administracyjnym. Jest także współautorem m.in. 2 uznanych komentarzy podatkowych: „Ustawa o VAT”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001 oraz „Ustawa o VAT Komentarz”

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych