FAKTUROWANIE  - zmiany w zakresie faktur korygujących, refakturowanie, faktura a nowy JPK, faktura elektroniczna oraz Krajowy System e-faktur od października 2021.

Termin
30-09-2021
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
399 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

UWAGA! Zmiany w fakturowaniu w ramach SLIM VAT 2 od października 2021 - Krajowy System e-faktur.


  • Zmiany w zakresie faktur korygujących

Ujmowanie faktur korygujących zmniejszających w transakcjach krajowych po zmianach

Ujmowanie faktur korygujących zmniejszających w transakcjach międzynarodowych po zmianach

Nowe regulacje dotyczące faktur korygujących zwiększających

Analiza projektu objaśnień MF z 2021 r. w sprawie nowych zasad ujmowania faktur korygujących.


  • Planowane zmiany w zakresie fakturowania 

Krajowy system e-faktur

SLIM VAT 2 – zmiany w zakresie fakturowania

Nowelizacja VAT w e-commerce – wpływ na fakturowanie


  • Aktualne problemy związane z fakturowaniem

Faktura VAT wystawiana do sprzedaży uprzednio zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej.

paragon z NIP nabywcy jako faktura uproszczona – kontrowersje

co jest numerem faktury uproszczonej ?

możliwość wystawiania faktur na żądanie do paragonów z NIP (w przypadku paragonów do kwoty 450 zł.)


  • Błędy na fakturach VAT.

Brak numery NIP nabywcy.

Błąd w danych nabywcy.

Faktura wystawiona przez podmiot niezarejestrowany do VAT.

Błąd w stawce VAT.


  • Moment wykonania usługi oraz moment dokonania dostawy towarów.

Skutki błędnego określenia momentu wykonania usługi oraz momentu dokonania dostawy na fakturowanie.


  • Omówienie podstawowych zasad fakturowania:

Rodzaje faktur i ich treść (faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, nota korygująca, duplikaty faktur).

Terminy wystawienia faktury, faktury wystawione przed dokonaniem sprzedaży.

Faktura wystawiona zbyt wcześnie a obowiązek podatkowy.

Zasady wystawiania faktur zaliczkowych (pojęcie zaliczki w rozumieniu ustawy o VAT)

Zasady rozliczania duplikatów faktur.

Anulowanie faktury.

Faktury puste.

Faktura w języku angielskim.


  • Faktury korygujące:

Kiedy wystawiamy faktury korygujące, a kiedy noty korygujące?

Korekta „do zera” w przypadku błędów w oznaczeniu nabywcy – istotne ryzyko podatkowe.

Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone).

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę – nowe możliwości w 2020 po wyroku NSA – korekta w 2021 wcześniej nie skorygowanego podatku.

Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie wystawcy i nabywcy od 2021 r.

Zasady wystawiania not korygujących:

Kto i kiedy może wystawić notę korygującą?

Treść korygowana notą.


  • Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej.


  • Refakturowanie:

Definicja refakturowania w ustawie o VAT o Dyrektywie VAT – cechy charakterystyczne.

Kiedy refaktura, a kiedy nota księgowa? – odsprzedaż usługi a zwrot wydatków.

Refaktura a moment powstania obowiązku podatkowego VAT.

Stosowanie stawek VAT właściwych dla danej czynności na refakturze (co z czynnościami kompleksowymi?).

Refaktury w interpretacjach podatkowych, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.

Refaktury usług zagranicznych


  • Najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących fakturowania.


Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Link dostępowy do naszego webinarium aktywuje się na godzinę przed rozpoczęciem szkolenia.

Jeśli wystąpią problemy z zalogowaniem się, być może komputer ma zablokowany dostęp do stron i serwisów, które nie odpowiadają indywidualnym wymaganiom korporacyjnym. W takim przypadku zalecamy kontakt z administratorem systemu.

W przypadku zakłóceń, już po zalogowaniu, w odbiorze dźwięku/obrazu, prosimy o wylogowanie i ponowne zalogowanie się lub wyłączenie i włączenie komputera..


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o wcześniejsze przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem  https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Tomasz Biel

doradca podatkowy; doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii prawnej jak i w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług; uczestnik zagranicznych konferencji z zakresu opodatkowania VAT transakcji międzynarodowych; przeprowadzał liczne audyty podatkowe międzynarodowych korporacji oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa (w tym z branży chemicznej i naftowej); doświadczony pełnomocnik w postępowaniach sądowoadministracyjnych; trener oraz autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych