Środki trwałe od podstaw w praktyce, m.in. remonty, ulepszenia, części składowe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne, amortyzacja. Szkolenie 2-dniowe.

Termin
12-07-2021 godz. 10:00
13-07-2021 godz. 10:00
Miejsce szkolenia
TRANSMISJA ON-LINE, POKÓJ WEBINAROWY
Koszt uczestnictwa
jednej osoby
799 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.

Szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników.

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.

Otrzymujesz certyfikat ukończenia szkolenia.


Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.


Celem naszego szkolenia jest przekazanie uczestnikowi, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów,   

rzetelnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy

Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowym omówieniom i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. 

Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych

 z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych.

Program szkolenia

I. Środki trwałe:


Definicja środka trwałego dla celów bilansowych i podatkowych

Ewidencja środków trwałych w planie kont

Podstawowe dokumenty związane ze środkami trwałymi – OT, LT, MT, PT, POT, karta inwentarzowa, księga inwentarzowa.

Zasady klasyfikowania środków trwałych (KŚT 2016) – na przykładach

Nadawanie numerów inwentarzowych i podinwentarzowych

Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz konserwacje

- Podstawowe definicje ( remont, wartość użytkowa, stan początkowy, ulepszenie, korzyści ekonomiczne)

- Konserwacje

- Remonty - Klasyfikacja prac remontowych

- Remonty typowe

- Remonty planowe

- Remonty awaryjne

- Remonty finansowane ze środków inwestycyjnych (remonty wstępne i remonty kapitalne spełniające definicję rekonstrukcje)

- Nakłady na wartości niematerialne i prawne traktowane jako odpowiednik kosztów remontu lub konserwacji


Ulepszenia - Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych

- Rozbudowa (w tym nadbudowa)

- Przebudowa

- Rekonstrukcja

- Adaptacja

- Modernizacja w prawie budowlanym i finansowym w świetle wyjaśnień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

- Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach)

- Szczególny rodzaj ulepszeń związany z pozyskaniem części składowych lub peryferyjnych

- Nakłady na wartości niematerialne i prawne traktowane jako odpowiednik ulepszeń.


Miary wartości użytkowej

- Okres ekonomicznej użyteczności

- Jakość produktów

- Koszty eksploatacji

- Wydajność

- Inne miary


Części składowe i peryferyjne

- Definicja części składowej i peryferyjnej.

- Zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych na wybranych przykładach sieci.

- Zasady ewidencji księgowej części składowych i peryferyjnych

- Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego odłączenia części składowej lub peryferyjnej.

- Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego dołączenia części składowej lub peryferyjnej.

- Wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części składowej lub peryferyjnej

- Dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części składowej lub peryferyjnej.


II. Środki trwałe w budowie


III. Wartości niematerialne i prawne:


Definicja wartości niematerialnej i prawnej dla celów bilansowych i podatkowych

Wycena wartości niematerialnych i prawnych na dzień pozyskania

Wycena wartości niematerialnych i prawnych na dzień bilansowy

Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych w planie kont

Rozwiązywanie przykładów


IV. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:


Amortyzacja według przepisów ustawy o rachunkowości oraz rozwiązania wiodącego MSR nr 16 i 38

- Okres ekonomicznej użyteczności aktywa a okres jego wykorzystania w przedsiębiorstwie

- Stawki amortyzacji

- Metody amortyzacji

- Ustalenie wartości rezydualnej

- Weryfikacja stosowanych zasad amortyzacji


V. Trwała utrata wartości oraz przywrócenie uprzednio utraconej wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:


Symptomy utraty wartości

Ustalenie kwoty utraty wartości

Korekta planowych odpisów amortyzacyjnych

Symptomy przywrócenia wcześniej utraconej wartości i ustalenie jej kwoty,


Warunki uczestnictwa: 

 Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto: 

mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598

 W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy link dostępowy. Zawartość linku aktywuje się w momencie rozpoczęcia zajęć.

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia wraz z fakturą, które wysyłamy pocztą tradycyjną lub na życzenie klienta w formie elektronicznej.


Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:

Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/

Prosimy o przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem (najlepiej na 30 min przed godziną rozpoczęcia): https://embed.archiebot.com/connection-tester


Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do  aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.

Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.

Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.

Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA s.c. oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostepnienia osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

Wykładowca
Witold Bojanowski

współautor projektu standardu KSR nr 11; doświadczony wykładowca, specjalizuje się w zakresie rachunku kosztów, budżetowania, planowania finansowego oraz aktywów rzeczowych i niematerialnych; obecnie jest konsultantem w Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych oraz ekspertem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; autor i współautor wielu projektów z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej dla polskich przedsiębiorstw, m.in. Telewizja Polska S.A., Elektrownia Bełchatów, Telekomunikacja Polska S.A., Polska Agencja Prasowa, Elektrownia Kozienice, Orbis Hotele S.A. (Accor), Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A. Współautor dwóch książek: „Plan kont a sprawozdawczość finansowa i zarządcza”, „Rachunkowość zarządcza”.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych