CRZ SENEKA: organizacja i przeprowadzenie szkoleń
Formularz zgłoszeniowy
(Umowa na realizację szkolenia)

Zgłaszane osoby


Dane firmy

Skąd dowiedziałeś się o szkoleniu:
1. Oświadczamy, że szkolenie jest finansowane:
  1. w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub
  2. w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649).
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług szkoleniowych przez Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA s.c. oraz oświadczam, że zapoznałam/em się z Polityką Prywatności. Przyjmuję do wiadomości, że zawarte w formularzu dane osobowe przetwarzane bedą na podstawie art.6, pkt 1 ustawy o RODO, tylko i wyłącznie przez firmę Centrum Rozwoju Zawodowego Seneka s.c. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dąbrowskiego 40/1.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy.

3. Dane osobowe podane przy wypełnianiu „Formularza zgłoszeniowego”, a w szczególności adres e-mail, mogą posłużyć do przesyłania przez Administratora informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 344) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Tekst jednolity: Dz.U. 2021 r. poz. 576).
4. Należność za uczestnictwo w szkoleniu on-line zobowiązuję się uregulować najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem szkolenia, wykonując przelew na konto: mBank 90114020170000410204337598, oddział w Zielonej Górze.
5. Wyrażamy zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
UWAGA ! Wszystkie szkolenia potwierdzamy telefonicznie na 2 – 3 dni przed planowanym terminem. W przypadku braku potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu z naszej strony prosimy o kontakt telefoniczny !!! tel. kom. 516 195 031 W przypadku rezygnacji zgłoszonej osoby później niż 3 dni przed terminem seminarium zobowiązujemy się do pokrycia 100% kosztów uczestnictwa. W przypadku nieobecności zgłoszonej osoby bez uprzedniej rezygnacji zobowiązujemy się do pokrycia 100% należności za seminarium. Rezygnacji z uczestnictwa należy dokonać pocztą elektroniczną. Klient ma prawo składania reklamacji usługi szkoleniowej nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia usługi. Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres: Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA s.c. Agnieszka Nowak, Beata Mądroszyk 65-021 Zielona Góra, ul. Gen. Dąbrowskiego 40/1 za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: biuro@crzseneka.com.pl, a także doręczona osobiście do siedziby firmy.