27.05.2020

NOWY JPK 2020 oraz zmiany w VAT wynikające z ustaw antykryzysowych.

W czwartek, 28 maja, MF potwierdziło, że obowiązek stosowania nowego JPK_VAT zostanie przesunięty - dla wszystkich podatników - z 1 lipca na 1 października br.

"- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników w celu odciążenia ich z nowych obowiązków w związku z panującym stanem epidemii spowodowanym wirusem SARS CoV-2, przesuwamy termin obligatoryjnego składania nowego JPK_VAT dla wszystkich podatników z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r." - poinformowało w czwartek Ministerstwo Finansów.


Ministerstwo Finansów zapowiadało uproszczenie rozliczeń podatników, które miało polegać na likwidacji deklaracji VAT. Faktycznie uchwalone zmiany nie przewidują jednak uproszczeń, a przeciwnie - rewolucjonizują dotychczasowy sposób prowadzenia ewidencji VAT (JPK_VAT) i nakładają na podatników nowe obowiązki sprawozdawcze.

Uczestnik naszego szkolenia dowie się w jaki sposób prawidłowo wypełnić nowy plik JPK. Uzyska informację, gdzie szukać nowych struktur JPK i jak one wyglądają. Dowie się jakie transakcje i dokumenty muszą zostać ujęte w JPK oraz kiedy musi stosować dla nich specjalne oznaczenia. Dzięki tej wiedzy będzie w stanie prawidłowo wdrożyć nowy JPK w firmie oraz zadbać, aby stosowana struktura odpowiadała nowy regulacjom. Istotne jest to w szczególności z uwagi na nowe kary przewidziane za błędy w JPK.

Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną pozostałe zmiany z 2020 r.: nowa matryca stawek VAT, WIS, zmiany dotyczące białej listy, stawki 0% przy WDT.

Dodatkowo przedstawione zostaną zmiany w VAT wynikające z ustaw mających przeciwdziałać skutkom koronawirusa oraz wskazane zostaną rozwiązania przewidziane w ustawie o VAT, które mogą pomóc przedsiębiorcom w czasie kryzysu (metody na obniżenie negatywnych skutków związanych z zatorami płatniczymi albo brakiem realizacji kontraktów).


Zapraszamy na nasze szkolenia ON-LINE:

1 lipca 2020

2 lipca 2020

14 lipca 2020

22 lipca 2020

Najnowsze
24.05.2020
Szkolenia ON- LINE !!! Baza danych o odpadach - BDO

Zmiana terminów sprawozdawczości w systemie BDO !!!


16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Ustawa wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019, a składanych w 2020 r.
...

28.06.2020
Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) już od 1 lipca 2020.

Ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy –Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do przepisów ogólnego polskiego prawa podatkowego nową instytucję – obowiązkowe ujawnianie informacji o schematach podatkowych (MDR).

W pierwotnym założeniu raportowaniu miały podlegać wyłącznie schematy poda...

27.05.2020
NOWY JPK 2020 oraz zmiany w VAT wynikające z ustaw antykryzysowych.

W czwartek, 28 maja, MF potwierdziło, że obowiązek stosowania nowego JPK_VAT zostanie przesunięty - dla wszystkich podatników - z 1 lipca na 1 października br.

"- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników w celu odciążenia ich z nowych obowiązków w związku z panującym stanem epidemii spowodowanym wirusem SARS CoV-2, przesuwamy termin obligatoryjnego składania nowego JPK_VAT dla wszystkich podatn...

28.05.2020
Szkolenia ON-LINE !!! Faktura VAT 2020 - zmiany od lipca 2020. Obowiązki podatników w dobie kryzysu.

Faktura to najistotniejszy dokument z perspektywy rozliczeń podatku VAT. Błędy w fakturowaniu mogą wiązać się z dotkliwymi karami karnoskarbowymi albo sankcjami przewidzianymi w ustawie o VAT. Uczestnik szkolenia pozna przypadki, gdy zobligowany jest wystawić fakturę, będzie umiał określić elementy jakie faktura powinna zawierać oraz terminy na jej wystawienie. Zostanie zaznajomiony z regułami wystawi...

Projekt i Realizacja ZOOM Marketing