01.09.2020

NOWY JPK 2020 oraz zmiany w VAT wynikające z ustaw antykryzysowych.

W czwartek, 28 maja, MF potwierdziło, że obowiązek stosowania nowego JPK_VAT zostanie przesunięty - dla wszystkich podatników - z 1 lipca na 1 października br.

"- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników w celu odciążenia ich z nowych obowiązków w związku z panującym stanem epidemii spowodowanym wirusem SARS CoV-2, przesuwamy termin obligatoryjnego składania nowego JPK_VAT dla wszystkich podatników z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r." - poinformowało w czwartek Ministerstwo Finansów.


Ministerstwo Finansów zapowiadało uproszczenie rozliczeń podatników, które miało polegać na likwidacji deklaracji VAT. Faktycznie uchwalone zmiany nie przewidują jednak uproszczeń, a przeciwnie - rewolucjonizują dotychczasowy sposób prowadzenia ewidencji VAT (JPK_VAT) i nakładają na podatników nowe obowiązki sprawozdawcze.

Uczestnik naszego szkolenia dowie się w jaki sposób prawidłowo wypełnić nowy plik JPK. Uzyska informację, gdzie szukać nowych struktur JPK i jak one wyglądają. Dowie się jakie transakcje i dokumenty muszą zostać ujęte w JPK oraz kiedy musi stosować dla nich specjalne oznaczenia. Dzięki tej wiedzy będzie w stanie prawidłowo wdrożyć nowy JPK w firmie oraz zadbać, aby stosowana struktura odpowiadała nowy regulacjom. Istotne jest to w szczególności z uwagi na nowe kary przewidziane za błędy w JPK.

Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną pozostałe zmiany z 2020 r.: nowa matryca stawek VAT, WIS, zmiany dotyczące białej listy, stawki 0% przy WDT.

Dodatkowo przedstawione zostaną zmiany w VAT wynikające z ustaw mających przeciwdziałać skutkom koronawirusa oraz wskazane zostaną rozwiązania przewidziane w ustawie o VAT, które mogą pomóc przedsiębiorcom w czasie kryzysu (metody na obniżenie negatywnych skutków związanych z zatorami płatniczymi albo brakiem realizacji kontraktów).


Zapraszamy na szkolenia ON-LINE:

8 września 2020 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

18 września 2020 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

7 października 2020- DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Najnowsze
11.09.2020
Szkolenia ON-LINE! Moduł sprawozdawczości w BDO - krok po kroku. NOWOŚĆ !!!

MODUŁY SPRAWOZDAWCZOŚCI JUŻ W REJESTRZE BDO.

Każdy zarejestrowany podmiot ma dostęp do odpowiedniego modułu poprzez rejestr BDO, za pośrednictwem którego należy złożyć sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami.

Program szkolenia obejmuje m.in.:

- wykaz podmiotów zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania BDO,

01.09.2020
Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) od 1 lipca 2020.

Ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy –Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do przepisów ogólnego polskiego prawa podatkowego nową instytucję – obowiązkowe ujawnianie informacji o schematach podatkowych (MDR).

W pierwotnym założeniu raportowaniu miały podlegać wyłącznie schematy poda...

01.09.2020
NOWY JPK 2020 oraz zmiany w VAT wynikające z ustaw antykryzysowych.

W czwartek, 28 maja, MF potwierdziło, że obowiązek stosowania nowego JPK_VAT zostanie przesunięty - dla wszystkich podatników - z 1 lipca na 1 października br.

"- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników w celu odciążenia ich z nowych obowiązków w związku z panującym stanem epidemii spowodowanym wirusem SARS CoV-2, przesuwamy termin obligatoryjnego składania nowego JPK_VAT dla wszystkich podatn...

01.09.2020
Szkolenia ON-LINE! Faktura VAT 2020 - zmiany od lipca 2020. Obowiązki podatników w dobie kryzysu.

Faktura to najistotniejszy dokument z perspektywy rozliczeń podatku VAT. Błędy w fakturowaniu mogą wiązać się z dotkliwymi karami karnoskarbowymi albo sankcjami przewidzianymi w ustawie o VAT. Uczestnik szkolenia pozna przypadki, gdy zobligowany jest wystawić fakturę, będzie umiał określić elementy jakie faktura powinna zawierać oraz terminy na jej wystawienie. Zostanie zaznajomiony z regułami wystawi...

Projekt i Realizacja ZOOM Marketing