14.10.2021

Korekty w VAT – praktyczny kurs

Na przestrzeni 2021 r. wprowadzono wiele regulacji w zakresie ujmowania korekt w VAT. Na początku 2021 r. zrewolucjonizowano sposób uwzględniania korekt przy sprzedaży krajowej. W ramach szkolenia przewidziano ok. 2,5-godzinny blok, w którym na przykładach, w sposób praktyczny omówione zostaną te zasady.

W ramach pakietów SLIM VAT uregulowano również sposób w jaki mają być ujmowane korekty in plus oraz in minus z tytułu WNT, importu usług i innych przypadków odwrotnego obciążenia. Ponadto w odniesieniu do WNT i importu usług zniesiono obowiązek wykazywania podatku naliczonego w tzw. szyku rozstawnym. W ramach szkolenia szczegółowo omówione zostaną te regulacje, tak aby uczestnik szkolenia był w stanie prawidłowo uwzględniać tego typu zdarzenia w ewidencji VAT.

Ponadto po szkoleniu uczestnik będzie w stanie prawidłowo zrealizować korekty przy WDT, eksporcie towarów, w przypadkach nieotrzymania w terminie dokumentów pozwalających zastosować 0% stawkę podatku VAT.

Na szkoleniu omówione zostaną również zmiany, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. w zakresie faktur korygujących (w tym e-faktur).Zapraszamy na szkolenie:

4 listopada 2021 -  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

30 listopada 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Najnowsze
19.11.2021
Nowy POLSKI ŁAD

Polski Ład, zawiera zmiany w przepisach dotyczące podatków, budownictwa mieszkaniowego, zdrowia, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych, emerytur, działalności gospodarczej, rolnictwa i wielu innych dziedzin życia.

Jak Polski Ład wpłynie na Twój biznes?

Zapraszamy na szkolenia ze zmian w podatkach dochodowych (PIT, CIT, ryczałt), VAT, Ordynacji podatkowej, KKS oraz i...

14.10.2021
Korekty w VAT – praktyczny kurs

Na przestrzeni 2021 r. wprowadzono wiele regulacji w zakresie ujmowania korekt w VAT. Na początku 2021 r. zrewolucjonizowano sposób uwzględniania korekt przy sprzedaży krajowej. W ramach szkolenia przewidziano ok. 2,5-godzinny blok, w którym na przykładach, w sposób praktyczny omówione zostaną te zasady.

W ramach pakietów SLIM VAT uregulowano również sposób w jaki mają być ujmowane korekty in plus oraz i...

14.10.2021
Szkolenia ON-LINE dla KADROWCÓW - kadry, płace, zasiłki.

Zapraszamy na nasze najnowsze szkolenia ON-LINE dla pracowników działu kadr i płac:


Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach  - wizy, zezwolenia, karty pobytu, zasady podejmowania pracy, rezydencja podatkowa pracownika z zagranicy.

26 października 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


...

14.10.2021
UWAGA! Zmiany w fakturowaniu w ramach SLIM VAT 2 od października 2021

1 października weszły zmiany związane z wystawianiem faktur:

SLIM VAT 2 a w ramach tych zmian m.in. usunięcie duplikatów faktur oraz faktur korygujących;

Faktura ustrukturyzowana – wprowadzenie nowego mechanizmu (sposobu) wystawiania, przechowywania i otrzymywania faktur (Krajowy System E-faktur);

Wystawienie faktury przez podatnika dopiero po nadaniu numeru przez Krajowy System E-fakt...

Projekt i Realizacja ZOOM Marketing