08.10.2020

Szkolenia ON-LINE dla uczelni wyższych, instytutów PAN oraz instytutów badawczych.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia ON-LINE dedykowane uczelniom wyższym, instytutom naukowym PAN oraz pozostałym instytutom badawczym:PODATEK  DOCHODOWY  OD  OSÓB  PRAWNYCH  DLA  INSTYTUTÓW BADAWCZYCH ORAZ INSTYTUTÓW NAUKOWYCH PAN -  rozliczenie roczne. Co zmieniła ustawa 2.0? 

20 października 2020 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA 2020 ROK W  INSTYTUTACH  BADAWCZYCH  ORAZ INSTYTUTACH NAUKOWYCH PAN z uwzględnieniem wpływu na rachunkowość i podatek dochodowy zmian w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

 21 października 2020DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

PODATEK  DOCHODOWY  OD  OSÓB  PRAWNYCH  DLA  SZKÓŁ WYŻSZYCH – rozliczenie roczne. Co zmieniła ustawa 2.0? 

22 października 2020DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA 2020 ROK W  SZKOŁACH  WYŻSZYCH z uwzględnieniem podatku dochodowego CIT oraz wpływu na rachunkowość zmian w systemie szkolnictwa wyższego i nauki – ustawy 2.0. 

23 października 2020DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH – ujęcie rachunkowo-podatkowe dla uczelni oraz instytutów. 

27 października 2020DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


WYCENA  OPERACJI  W  WALUTACH  OBCYCH DLA UCZELNI ORAZ INSTYTUTÓW- ujęcie rachunkowe oraz w podatku dochodowym CIT. 

3 listopada 2020DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Najnowsze
11.09.2020
Szkolenia ON-LINE! Moduł sprawozdawczości w BDO - krok po kroku. NOWOŚĆ !!!

MODUŁY SPRAWOZDAWCZOŚCI JUŻ W REJESTRZE BDO.

Każdy zarejestrowany podmiot ma dostęp do odpowiedniego modułu poprzez rejestr BDO, za pośrednictwem którego należy złożyć sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami.

Program szkolenia obejmuje m.in.:

- wykaz podmiotów zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania BDO,

08.10.2020
Szkolenia ON-LINE dla uczelni wyższych, instytutów PAN oraz instytutów badawczych.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia ON-LINE dedykowane uczelniom wyższym, instytutom naukowym PAN oraz pozostałym instytutom badawczym:PODATEK  DOCHODOWY  OD  OSÓB  PRAWNYCH  DLA  INSTYTUTÓW BADAWCZYCH ORAZ INSTYTUTÓW NAUKOWYCH PAN -  rozliczenie roczne. Co zmieniła ustawa 2.0? 

20 października 20...

01.10.2020
NOWY JPK 2020 oraz zmiany w VAT wynikające z ustaw antykryzysowych.

W czwartek, 28 maja, MF potwierdziło, że obowiązek stosowania nowego JPK_VAT zostanie przesunięty - dla wszystkich podatników - z 1 lipca na 1 października br.

"- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników w celu odciążenia ich z nowych obowiązków w związku z panującym stanem epidemii spowodowanym wirusem SARS CoV-2, przesuwamy termin obligatoryjnego składania nowego JPK_VAT dla wszystkich podatn...

01.10.2020
Szkolenia ON-LINE! Faktura VAT 2020 - zmiany od lipca 2020. Obowiązki podatników w dobie kryzysu.

Faktura to najistotniejszy dokument z perspektywy rozliczeń podatku VAT. Błędy w fakturowaniu mogą wiązać się z dotkliwymi karami karnoskarbowymi albo sankcjami przewidzianymi w ustawie o VAT. Uczestnik szkolenia pozna przypadki, gdy zobligowany jest wystawić fakturę, będzie umiał określić elementy jakie faktura powinna zawierać oraz terminy na jej wystawienie. Zostanie zaznajomiony z regułami wystawi...

Projekt i Realizacja ZOOM Marketing