30.08.2021

Nowy JPK - kompleksowo i praktycznie

Ministerstwo Finansów zapowiadało uproszczenie rozliczeń podatników, które miało polegać na likwidacji deklaracji VAT. Faktyczne zmiany wprowadzone pod koniec 2020 r. nie stanowiły jednak uproszczenia, a przeciwnie - zrewolucjonizowały dotychczasowy sposób prowadzenia ewidencji VAT (JPK_VAT) i nałożyły na podatników nowe obowiązki sprawozdawcze.

Uczestnik szkolenia dowie się w jaki sposób prawidłowo wypełnić nowy plik JPK. Uzyska informację, gdzie szukać struktur JPK i jak one wyglądają. Dowie się jakie transakcje i dokumenty muszą zostać ujęte w JPK oraz kiedy musi stosować dla nich specjalne oznaczenia. Dzięki tej wiedzy będzie w stanie zadbać, aby stosowana struktura odpowiadała nowym regulacjom. Istotne jest to w szczególności z uwagi na kary przewidziane za błędy w JPK.

Dodatkowo w ramach szkolenia przewidziano omówienie zmian w JPK wprowadzonych w lipcu 2021 r. Część z nich dotknęła m.in. oznaczeń TP, MPP, dodane zostały również nowe kody, których stosowanie będzie obowiązkowe od początku 2022 r.

Uczestnik szkolenia otrzyma materiały w formie PDF, gdzie znajdzie linki do wszystkich istotnych źródeł dot. JPK (aktów prawnych, broszur informacyjnych, wyjaśnień MF, itp.) oraz przygotowane przez doradcę podatkowego wyjaśnienia wszystkich problemów omówionych w trakcie szkolenia.


Zapraszamy na szkolenia:

13 września 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

21 września 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

30 września 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

7 października 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

19 października 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

26 października 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Najnowsze
30.08.2021
Nowy JPK - kompleksowo i praktycznie

Ministerstwo Finansów zapowiadało uproszczenie rozliczeń podatników, które miało polegać na likwidacji deklaracji VAT. Faktyczne zmiany wprowadzone pod koniec 2020 r. nie stanowiły jednak uproszczenia, a przeciwnie - zrewolucjonizowały dotychczasowy sposób prowadzenia ewidencji VAT (JPK_VAT) i nałożyły na podatników nowe obowiązki sprawozdawcze.

Uczestnik szkolenia dowie się w jaki sposób prawi...

30.08.2021
Korekty w VAT – praktyczny kurs

Na przestrzeni 2021 r. wprowadzono wiele regulacji w zakresie ujmowania korekt w VAT. Na początku 2021 r. zrewolucjonizowano sposób uwzględniania korekt przy sprzedaży krajowej. W ramach szkolenia przewidziano ok. 2,5-godzinny blok, w którym na przykładach, w sposób praktyczny omówione zostaną te zasady.

W ramach pakietów SLIM VAT uregulowano również sposób w jaki mają być ujmowane korekty in plus oraz i...

04.08.2021
Szkolenia ON-LINE dla KADROWCÓW - kadry, płace, zasiłki.

Zapraszamy na nasze najnowsze szkolenia ON-LINE dla pracowników działu kadr i płac:


Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach  - wizy, zezwolenia, karty pobytu, zasady podejmowania pracy, rezydencja podatkowa pracownika z zagranicy.

26 sierpnia 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


04.08.2021
UWAGA! Zmiany w fakturowaniu w ramach SLIM VAT 2 od października 2021

Planowane zmiany związane z wystawianiem faktur od października 2021:

SLIM VAT 2 a w ramach tych zmian m.in. usunięcie duplikatów faktur oraz faktur korygujących;

Faktura ustrukturyzowana – wprowadzenie nowego mechanizmu (sposobu) wystawiania, przechowywania i otrzymywania faktur (Krajowy System E-faktur);

Wystawienie faktury przez podatnika dopiero po nadaniu numeru przez Krajowy Syst...