28.04.2021

Szkolenia ON-LINE! B D O- nowe tematy - magazynowanie, KOBIZE

Gospodarka odpadami w firmie - BDO - najnowsze szkolenia ON-LINE!


Magazynowanie odpadów - nowe wymagania po 1 stycznia 2021 - kogo dotyczy, kiedy stosujemy, sposoby magazynowania odpadów, wymagania dla miejsc magazynowania odpadów, terminy dostosowania wymagań.

7 maja 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


BDO krok po kroku- rejestracja w systemie, gospodarka odpadami w firmie - kompleksowo i praktycznie.

12 maja 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Raportowanie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBiZE) - zakres obowiązków przedsiębiorców dotyczących raportowania, identyfikacja źródeł emisji do powietrza, rodzaje miejsc korzystania ze środowiska, struktura technologiczna zakładu w podziale m.in. na: instalacje, źródła emisji wchodzące w skład instalacji, emitory, reduktory, paliwa, odpady, surowce.

25 maja 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Najnowsze
28.04.2021
Szkolenia ON-LINE! B D O- nowe tematy - magazynowanie, KOBIZE

Gospodarka odpadami w firmie - BDO - najnowsze szkolenia ON-LINE!


Magazynowanie odpadów - nowe wymagania po 1 stycznia 2021 - kogo dotyczy, kiedy stosujemy, sposoby magazynowania odpadów, wymagania dla miejsc magazynowania odpadów, terminy dostosowania wymagań.

7 maja 2021 -

28.04.2021
N O W O Ś Ć!!! Incoterms 2020® - jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie ON-LINE Incoterms 2020®.

Celem szkolenia jest przekazanie informacji o najnowszej wersji Incoterms®2020, ich nowej strukturze wewnętrznej, zmianie kolejności i nazwy reguł, różnicach w stosunku do Incoterms®2010...

28.04.2021
Szkolenia ON-LINE dla KADROWCÓW - kadry, płace, zasiłki.

Zapraszamy na nasze najnowsze szkolenia ON-LINE dla pracowników działu kadr i płac:


Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach  - wizy, zezwolenia, karty pobytu, zasady podejmowania pracy, rezydencja podatkowa pracownika z zagranicy.

27 maja 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


...
28.04.2021
Szkolenia ON-LINE DLA UCZELNI WYŻSZYCH, INSTYTUTÓW PAN ORAZ INSTYTUTÓW BADAWCZYCH.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia ON-LINE dedykowane uczelniom wyższym, instytutom naukowym PAN oraz pozostałym instytutom badawczym:


Podatek dochodowy  CIT od podstaw dla Szkół wyższych. Szkolenie 2- dniowe.

11 -12 maja 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ<...