29.06.2020

Szkolenia ON-LINE!!! VAT w obrocie międzynarodowym - zmiany od 1 lipca 2020.

1 lipca 2020 roku wchodzą w życie nowe zasady rozliczania podatku VAT w zakresie transakcji międzynarodowych.  

W trakcie szkolenia omówione zostaną m.in.zagadnienia:

- nowe regulacje wynikające z przepisów dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WEN

- wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów i usług- nowy sposób dokumentowania

- nowe reguły dotyczące transakcji łańcuchowych – identyfikacja, ustalenie miejsca opodatkowania i zasady rozliczenia – zmiany lipiec 2020,

- zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia (stawki 0%) z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

- eksport i import towarów,

- dostawa towarów z montażem,

- nowe zasady dotyczące składów konsygnacyjnych, call-of stock.Zapraszamy na szkolenia ON-LINE:

16 lipca 2020

21 lipca 2020

23 lipca 2020


Najnowsze
24.05.2020
Szkolenia ON- LINE !!! Baza danych o odpadach - BDO

Zmiana terminów sprawozdawczości w systemie BDO !!!


16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Ustawa wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019, a składanych w 2020 r.
...

28.06.2020
Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) już od 1 lipca 2020.

Ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy –Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do przepisów ogólnego polskiego prawa podatkowego nową instytucję – obowiązkowe ujawnianie informacji o schematach podatkowych (MDR).

W pierwotnym założeniu raportowaniu miały podlegać wyłącznie schematy poda...

27.05.2020
NOWY JPK 2020 oraz zmiany w VAT wynikające z ustaw antykryzysowych.

W czwartek, 28 maja, MF potwierdziło, że obowiązek stosowania nowego JPK_VAT zostanie przesunięty - dla wszystkich podatników - z 1 lipca na 1 października br.

"- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników w celu odciążenia ich z nowych obowiązków w związku z panującym stanem epidemii spowodowanym wirusem SARS CoV-2, przesuwamy termin obligatoryjnego składania nowego JPK_VAT dla wszystkich podatn...

28.05.2020
Szkolenia ON-LINE !!! Faktura VAT 2020 - zmiany od lipca 2020. Obowiązki podatników w dobie kryzysu.

Faktura to najistotniejszy dokument z perspektywy rozliczeń podatku VAT. Błędy w fakturowaniu mogą wiązać się z dotkliwymi karami karnoskarbowymi albo sankcjami przewidzianymi w ustawie o VAT. Uczestnik szkolenia pozna przypadki, gdy zobligowany jest wystawić fakturę, będzie umiał określić elementy jakie faktura powinna zawierać oraz terminy na jej wystawienie. Zostanie zaznajomiony z regułami wystawi...

Projekt i Realizacja ZOOM Marketing