Brak wpisu
Najnowsze
12.11.2020
Szkolenia ON-LINE! Prawidłowa gospodarka odpadami w firmie.

Prawidłowa gospodarka odpadami w firmie- BDO, segregacja/klasyfikacja odpadów, transport, wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie, najnowsze rozporządzenie z 08.10.2020 dotyczące magazynowania odpadów.


Klasyfikacja odpadów.
WIOŚ - jak w praktyce wygląda kontrola, uprawnienia w trakcie kontroli.
Uprawnienia WIOŚ i Straży Miejskie do kontroli firm.
Podział odpadów w firmie na komunal...

15.11.2020
Szkolenia ON-LINE DLA UCZELNI WYŻSZYCH, INSTYTUTÓW PAN ORAZ INSTYTUTÓW BADAWCZYCH.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia ON-LINE dedykowane uczelniom wyższym, instytutom naukowym PAN oraz pozostałym instytutom badawczym:Zarządzanie kosztami kształcenia w świetle Ustawy 2.0. Algorytm podziału dotacji w latach 2019-2024. Rentowność usług edukacyjnych.

24 listopada 2020 - 

15.11.2020
N O W O Ś Ć!!! BILANSOWE zamknięcie roku 2020. PODATKOWE zamknięcie roku 2020. PODATEK U ŹRÓDŁA po zmianach 2020.

Zapraszamy na nasze najnowsze szkolenia ON-LINE:


Bilansowe zamknięcie roku 2020 , m.in. harmonogram prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2020, wybór audytora, inwentaryzacja, wycena bilansowa, bilans oraz rachunek zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, sprawozdania finansowe, rachunek przepływów pieniężnych -

11.11.2020
Szkolenia ON-LINE! ZASIŁKI CHOROBOWE, MACIERZYŃSKIE I OPIEKUŃCZE W 2020 roku.

Szkolenie uwzględnia zmiany prawne wynikające z tarcz antykryzysowych i przeciwdziałania COVID-19 - m.in. zmiany wymiaru czasu pracy, okres kwarantanny z powodu COVID-19 a prawo do zasiłku chorobowego, dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko w związku z COVID-19.

Zapraszamy

11 grudnia 2020 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Projekt i Realizacja ZOOM Marketing