23.02.2021

Szkolenie ON-LINE! Podatek VAT od podstaw 2020 - kurs 2-dniowy.

Zapraszamy na 2- dniowe szkolenie- VAT od podstaw, zarówno dla początkujących jak i chcących odświeżyć swoją wiedzę.

Podczas 2-dniowego kursu zdobędą Państwo niezbędną wiedzę dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego,zwłaszcza po wprowadzeniu w życie sankcji 30, 20 i 100% oraz rygorystycznych przepisów w ustawie VAT (klauzula naruszenia prawa)a także zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS i KK. Istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi wymagań i parametrów technicznych kas fiskalnych i terminów ich wprowadzenia do użytkowania  oraz uwarunkowań wynikających z wprowadzanej zasady podzielonej płatności (Split Payment) a także zasad rozliczania obrotu wspólnotowego. Bardzo ważne jest także zachowanie należytej staranności szczególnie przy analizie prawa odliczenia podatku naliczonego czy stawki zerowej przy WDT.

Termin szkolenia:

16 - 17 marca 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

30 - 31 marca 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Najnowsze
23.02.2021
Szkolenia ON-LINE! B D O- nowe tematy - magazynowanie i opłaty środowiskowe!

Gospodarka odpadami w firmie - BDO - najnowsze szkolenia ON-LINE!


Magazynowanie odpadów - nowe wymagania po 1 stycznia 2021 - kogo dotyczy, kiedy stosujemy, sposoby magazynowania odpadów, wymagania dla miejsc magazynowania odpadów, terminy dostosowania wymagań.

4 marca 2021 -

23.02.2021
N O W O Ś Ć!!! Środki trwałe od podstaw - kurs 2-dniowy.

Zapraszamy na nasze najnowsze, dwudniowe kursy ON-LINE!

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób zaczynających swoją przygodę ze środkami trwałymi jak i tych, którzy chcą odświeżyć swoją wiedzę w tym zakresie.


Terminy kursów:

10 - 11 marca 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

22 -...

23.02.2021
Szkolenia ON-LINE dla KADROWCÓW - kadry, płace, zasiłki.

Zapraszamy na nasze najnowsze szkolenia ON-LINE dla pracowników działu kadr i płac:


Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach  - wizy, zezwolenia, karty pobytu, zasady podejmowania pracy, rezydencja podatkowa pracownika z zagranicy.

9 marca 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


...

23.02.2021
Szkolenia ON-LINE DLA UCZELNI WYŻSZYCH, INSTYTUTÓW PAN ORAZ INSTYTUTÓW BADAWCZYCH.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia ON-LINE dedykowane uczelniom wyższym, instytutom naukowym PAN oraz pozostałym instytutom badawczym:


Amortyzacja aparatury naukowo-badawczej oraz innych środków trwałych w szkołach wyższych, instytutach badawczych i instytutach naukowych PAN– ujęcie bilansowe.

25 lutego 2021 

Projekt i Realizacja ZOOM Marketing