20.01.2022

FAKTUROWANIE w 2022 roku!

Zapraszamy na szkolenia ON-LINE z fakturowania!

Uczestnik naszego szkolenia pozna przypadki, gdy zobligowany jest wystawić fakturę, będzie umiał określić elementy jakie faktura powinna zawierać oraz terminy na jej wystawienie. Zostanie zaznajomiony z regułami wystawiania faktur zaliczkowych, sposobami korygowania faktur, zasadami wystawiania faktur do paragonów oraz odliczania VAT z takich dokumentów (NIP na paragonie).
Na przykładach przeanalizowane zostaną zasady fakturowania transakcji krajowych oraz w obrocie międzynarodowym (WDT, eksport towarów). Kwestie fakturowania zostaną uwzględnione także z perspektywy kupującego.
Szkolenie obejmuje również szereg zagadnień dotykających kwestii fakturowania, a wynikających ze zmian, które weszły w życie na przestrzeni 2020 r. i 2021 r., w szczególności nowych zasad ujmowania korekt in minus oraz in plus wprowadzonych w ramach pakietu SLIM VAT.
Dodatkowo przedstawione zostaną zmiany wprowadzone w 2022 r. związane z wprowadzeniem faktur ustrukturyzowanych i Krajowego Systemu e-faktur.


1 lutego 2022 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

7 lutego 2022 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

14 lutego 2022 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

17 lutego 2022  - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

23 lutego 2022 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

28 lutego 2022 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Najnowsze
20.01.2022
Nowy POLSKI ŁAD

Polski Ład, zawiera zmiany w przepisach dotyczące podatków, budownictwa mieszkaniowego, zdrowia, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych, emerytur, działalności gospodarczej, rolnictwa i wielu innych dziedzin życia.

Jak Polski Ład wpłynie na Twój biznes?

Zapraszamy na szkolenia - POLSKI ŁAD w podatkach dochodowych:

...
19.01.2022
BDO sprawozdania- ostateczny termin do 15 marca 2022

Sprawozdania odpadowe w BDO,  za 2021 rok do 15 marca 2022r.!


Gospodarka odpadami w firmie - BDO - najnowsze szkolenia ON-LINE!


BDO - sprawozdania oraz korekty "praktycznie". Sprawozdania odpadowe w BDO za 2021 rok do 15 marca 2022r.!

Jak poprawnie sporządzić sprawozdania oraz korekty ...

20.01.2022
Szkolenia ON-LINE dla KADROWCÓW - kadry, płace, zasiłki.

Zapraszamy na nasze najnowsze szkolenia ON-LINE dla pracowników działu kadr i płac, z uwzględnieniem najnowszego rozporządzenia z dn.7 stycznia 2022r.


Kadry i lista płac w POLSKIM ŁADZIE – na jakie zmiany powinni przygotować się płatnicy (pracodawcy i podmioty zatrudniające) – warsztat na przykładach i wyliczeniach.

1 lutego 2022 -<...

20.01.2022
FAKTUROWANIE w 2022 roku!

Zapraszamy na szkolenia ON-LINE z fakturowania!

Uczestnik naszego szkolenia pozna przypadki, gdy zobligowany jest wystawić fakturę, będzie umiał określić elementy jakie faktura powinna zawierać oraz terminy na jej wystawienie. Zostanie zaznajomiony z regułami wystawiania faktur zaliczkowych, sposobami korygowania faktur, zasadami wystawiania faktur do paragonów oraz odliczania V...