09.09.2020

UWAGA!!! Wraca dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Można już ponownie korzystać z dofinansowania z KFS.

Korzystając z możliwości Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozyskujemy dla naszych Klientów środki na działania związane z podwyższaniem kompetencji pracowników, nawet do 100% kosztów szkoleń. W te działania możliwe do sfinansowania wpisuje się szereg usług, głównie kursy i szkolenia.

Sfinansujemy 100% wartości Twoich szkoleń (firmy zatrudniające do 10 osób) lub 80% w przypadku pozostałych firm.

Zakres tematyczny szkoleń jest zawsze dopasowany do Twoich potrzeb.

Pozyskujemy fundusze z KFS w imieniu naszych Klientów tylko na dofinansowanie szkoleń zamkniętych - na zlecenie (szkolenia dla większej ilości uczestników).

W przypadku indywidualnych zgłoszeń, uczestnicy pozyskują środki we własnym zakresie, we właściwym dla miejsca prowadzenia działalności Urzędzie Pracy.

Zajmiemy się wszystkimi formalnościami:

- analizą możliwości pozyskania dofinansowania,

- napisaniem urzędowego wniosku o dofinansowanie,

- reprezentacją w sprawach urzędowych występujących w toku wnioskowania,

- organizacją oraz przeprowadzeniem szkoleń,

- rozliczeniem kosztów związanych z projektem,

Oczekujemy od Ciebie:

- odpowiedzi na kilka pytań niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie,

- w przypadku pozyskania finansowania - podpisania z urzędem pracy, umowy na przeprowadzenie szkoleń,

- w określonym terminie Twoi pracownicy są zobligowani do uczestnictwa w szkoleniu,

Jeżeli nie uda się pozyskać dofinansowania - nie ponosisz żadnych kosztów.

Najnowsze
11.09.2020
Szkolenia ON-LINE! Moduł sprawozdawczości w BDO - krok po kroku. NOWOŚĆ !!!

MODUŁY SPRAWOZDAWCZOŚCI JUŻ W REJESTRZE BDO.

Każdy zarejestrowany podmiot ma dostęp do odpowiedniego modułu poprzez rejestr BDO, za pośrednictwem którego należy złożyć sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami.

Program szkolenia obejmuje m.in.:

- wykaz podmiotów zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania BDO,

08.10.2020
Szkolenia ON-LINE dla uczelni wyższych, instytutów PAN oraz instytutów badawczych.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia ON-LINE dedykowane uczelniom wyższym, instytutom naukowym PAN oraz pozostałym instytutom badawczym:PODATEK  DOCHODOWY  OD  OSÓB  PRAWNYCH  DLA  INSTYTUTÓW BADAWCZYCH ORAZ INSTYTUTÓW NAUKOWYCH PAN -  rozliczenie roczne. Co zmieniła ustawa 2.0? 

20 października 20...

01.10.2020
NOWY JPK 2020 oraz zmiany w VAT wynikające z ustaw antykryzysowych.

W czwartek, 28 maja, MF potwierdziło, że obowiązek stosowania nowego JPK_VAT zostanie przesunięty - dla wszystkich podatników - z 1 lipca na 1 października br.

"- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników w celu odciążenia ich z nowych obowiązków w związku z panującym stanem epidemii spowodowanym wirusem SARS CoV-2, przesuwamy termin obligatoryjnego składania nowego JPK_VAT dla wszystkich podatn...

01.10.2020
Szkolenia ON-LINE! Faktura VAT 2020 - zmiany od lipca 2020. Obowiązki podatników w dobie kryzysu.

Faktura to najistotniejszy dokument z perspektywy rozliczeń podatku VAT. Błędy w fakturowaniu mogą wiązać się z dotkliwymi karami karnoskarbowymi albo sankcjami przewidzianymi w ustawie o VAT. Uczestnik szkolenia pozna przypadki, gdy zobligowany jest wystawić fakturę, będzie umiał określić elementy jakie faktura powinna zawierać oraz terminy na jej wystawienie. Zostanie zaznajomiony z regułami wystawi...

Projekt i Realizacja ZOOM Marketing