23.07.2020

UWAGA!!! Wraca dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Można już ponownie korzystać z dofinansowania z KFS.

Korzystając z możliwości Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozyskujemy dla naszych Klientów środki na działania związane z podwyższaniem kompetencji pracowników, nawet do 100% kosztów szkoleń. W te działania możliwe do sfinansowania wpisuje się szereg usług, głównie kursy i szkolenia.

Sfinansujemy 100% wartości Twoich szkoleń (firmy zatrudniające do 10 osób) lub 80% w przypadku pozostałych firm.

Zakres tematyczny szkoleń jest zawsze dopasowany do Twoich potrzeb.

Zajmiemy się wszystkimi formalnościami:

- analizą możliwości pozyskania dofinansowania,

- napisaniem urzędowego wniosku o dofinansowanie,

- reprezentacją w sprawach urzędowych występujących w toku wnioskowania,

- organizacją oraz przeprowadzeniem szkoleń,

- rozliczeniem kosztów związanych z projektem,

Oczekujemy od Ciebie:

- odpowiedzi na kilka pytań niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie,

- w przypadku pozyskania finansowania - podpisania z urzędem pracy, umowy na przeprowadzenie szkoleń,

- w określonym terminie Twoi pracownicy są zobligowani do uczestnictwa w szkoleniu,

Jeżeli nie uda się pozyskać dofinansowania - nie ponosisz żadnych kosztów.

Najnowsze
24.05.2020
Szkolenia ON- LINE !!! Baza danych o odpadach - BDO

Zmiana terminów sprawozdawczości w systemie BDO !!!


16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Ustawa wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019, a składanych w 2020 r.
...

28.06.2020
Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) już od 1 lipca 2020.

Ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy –Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do przepisów ogólnego polskiego prawa podatkowego nową instytucję – obowiązkowe ujawnianie informacji o schematach podatkowych (MDR).

W pierwotnym założeniu raportowaniu miały podlegać wyłącznie schematy poda...

27.05.2020
NOWY JPK 2020 oraz zmiany w VAT wynikające z ustaw antykryzysowych.

W czwartek, 28 maja, MF potwierdziło, że obowiązek stosowania nowego JPK_VAT zostanie przesunięty - dla wszystkich podatników - z 1 lipca na 1 października br.

"- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników w celu odciążenia ich z nowych obowiązków w związku z panującym stanem epidemii spowodowanym wirusem SARS CoV-2, przesuwamy termin obligatoryjnego składania nowego JPK_VAT dla wszystkich podatn...

28.05.2020
Szkolenia ON-LINE !!! Faktura VAT 2020 - zmiany od lipca 2020. Obowiązki podatników w dobie kryzysu.

Faktura to najistotniejszy dokument z perspektywy rozliczeń podatku VAT. Błędy w fakturowaniu mogą wiązać się z dotkliwymi karami karnoskarbowymi albo sankcjami przewidzianymi w ustawie o VAT. Uczestnik szkolenia pozna przypadki, gdy zobligowany jest wystawić fakturę, będzie umiał określić elementy jakie faktura powinna zawierać oraz terminy na jej wystawienie. Zostanie zaznajomiony z regułami wystawi...

Projekt i Realizacja ZOOM Marketing