23.02.2021

Szkolenia ON-LINE DLA UCZELNI WYŻSZYCH, INSTYTUTÓW PAN ORAZ INSTYTUTÓW BADAWCZYCH.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia ON-LINE dedykowane uczelniom wyższym, instytutom naukowym PAN oraz pozostałym instytutom badawczym:


Amortyzacja aparatury naukowo-badawczej oraz innych środków trwałych w szkołach wyższych, instytutach badawczych i instytutach naukowych PAN– ujęcie bilansowe.

25 lutego 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Środki trwałe od podstaw dla uczelni publicznych. Kurs 2 dniowy.

10 - 11 marca 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

14 -15 kwietnia 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


PODATEK  DOCHODOWY  OD  OSÓB  PRAWNYCH  DLA  SZKÓŁ WYŻSZYCH – rozliczenie roczne. Co zmieniła ustawa 2.0? - zapłacone zaliczki z tytułu importu usług.

11 marca 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Zasady rozliczania faktur korygujących, JPK_VAT – praktyczne problemy stosowania, zmiany w zakresie MPP oraz inne zmiany w podatku VAT dla szkół wyższych, instytutów naukowych PAN oraz instytutów badawczych.

19 marca 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Odpady na uczelniach wyższych, z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2021  - wdrażanie procedur, BDO, wymagania prawne, klasyfikacja i ewidencja odpadów, sprawozdawczość.

25 marca 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Najnowsze
23.02.2021
Szkolenia ON-LINE! B D O- nowe tematy - magazynowanie i opłaty środowiskowe!

Gospodarka odpadami w firmie - BDO - najnowsze szkolenia ON-LINE!


Magazynowanie odpadów - nowe wymagania po 1 stycznia 2021 - kogo dotyczy, kiedy stosujemy, sposoby magazynowania odpadów, wymagania dla miejsc magazynowania odpadów, terminy dostosowania wymagań.

4 marca 2021 -

23.02.2021
N O W O Ś Ć!!! Środki trwałe od podstaw - kurs 2-dniowy.

Zapraszamy na nasze najnowsze, dwudniowe kursy ON-LINE!

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób zaczynających swoją przygodę ze środkami trwałymi jak i tych, którzy chcą odświeżyć swoją wiedzę w tym zakresie.


Terminy kursów:

10 - 11 marca 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

22 -...

23.02.2021
Szkolenia ON-LINE dla KADROWCÓW - kadry, płace, zasiłki.

Zapraszamy na nasze najnowsze szkolenia ON-LINE dla pracowników działu kadr i płac:


Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach  - wizy, zezwolenia, karty pobytu, zasady podejmowania pracy, rezydencja podatkowa pracownika z zagranicy.

9 marca 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


...

23.02.2021
Szkolenia ON-LINE DLA UCZELNI WYŻSZYCH, INSTYTUTÓW PAN ORAZ INSTYTUTÓW BADAWCZYCH.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia ON-LINE dedykowane uczelniom wyższym, instytutom naukowym PAN oraz pozostałym instytutom badawczym:


Amortyzacja aparatury naukowo-badawczej oraz innych środków trwałych w szkołach wyższych, instytutach badawczych i instytutach naukowych PAN– ujęcie bilansowe.

25 lutego 2021 

Projekt i Realizacja ZOOM Marketing