31.12.2020

Szkolenia ON-LINE! ZASIŁKI CHOROBOWE, MACIERZYŃSKIE I OPIEKUŃCZE W 2021 roku.

Szkolenie uwzględnia zmiany prawne wynikające z tarcz antykryzysowych i przeciwdziałania COVID-19 - m.in. zmiany wymiaru czasu pracy, okres kwarantanny z powodu COVID-19 a prawo do zasiłku chorobowego, dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko w związku z COVID-19.

Zapraszamy

13 stycznia 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

26 stycznia 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Najnowsze
30.12.2020
Szkolenia ON-LINE! Prawidłowa gospodarka odpadami w firmie.

Prawidłowa gospodarka odpadami w firmie- BDO, segregacja/klasyfikacja odpadów, transport, wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie, najnowsze rozporządzenie z 08.10.2020 dotyczące magazynowania odpadów.


Klasyfikacja odpadów.
WIOŚ - jak w praktyce wygląda kontrola, uprawnienia w trakcie kontroli.
Uprawnienia WIOŚ i Straży Miejskie do kontroli firm.
Podział odpadów w firmie na komunal...

30.12.2020
Szkolenia ON-LINE DLA UCZELNI WYŻSZYCH, INSTYTUTÓW PAN ORAZ INSTYTUTÓW BADAWCZYCH.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia ON-LINE dedykowane uczelniom wyższym, instytutom naukowym PAN oraz pozostałym instytutom badawczym:


ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA 2020 ROK W  INSTYTUTACH  BADAWCZYCH  ORAZ INSTYTUTACH NAUKOWYCH PAN z uwzględnieniem wpływu na rachunkowość i podatek dochodowy zmian w systemie szkolnictwa wyższego i na...

30.12.2020
N O W O Ś Ć!!! BILANSOWE zamknięcie roku 2020. PODATKOWE zamknięcie roku 2020. PODATEK U ŹRÓDŁA po zmianach 2020.

Zapraszamy na nasze najnowsze szkolenia ON-LINE:


BILANS 2020- podatkowe zamknięcie roku z uwzględnieniem zasad w CIT/PIT wynikających z COVID-19. Szkolenie 2-dniowe. - 11-12 stycznia 2021 -  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Podatkowe zamknięcie roku 2020

31.12.2020
Szkolenia ON-LINE! ZASIŁKI CHOROBOWE, MACIERZYŃSKIE I OPIEKUŃCZE W 2021 roku.

Szkolenie uwzględnia zmiany prawne wynikające z tarcz antykryzysowych i przeciwdziałania COVID-19 - m.in. zmiany wymiaru czasu pracy, okres kwarantanny z powodu COVID-19 a prawo do zasiłku chorobowego, dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko w związku z COVID-19.

Zapraszamy

13 stycznia 2021 - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Projekt i Realizacja ZOOM Marketing