AMORTYZACJA  APARATURY  NAUKOWO-BADAWCZEJ  oraz INNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH w Szkołach Wyższych, Instytutach badawczych i Instytutach naukowych PAN – ujęcie bilansowe, w świetle

Termin
25-02-2020
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
KATOWICE

Centrum Biurowo -Szkoleniowe MONIUSZKI 7,

 ul.Moniuszki 7

Koszt uczestnictwa
jednej osoby
490 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej w oparciu o liczne praktyczne przykłady. W trakcie zająć prowadzona jest dyskusja temat problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. 

Istnieje możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji.

Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

1. Kryteria zaliczania składników do środków trwałych według prawa

bilansowego i podatku dochodowego

2. Zastosowanie zasady istotności – składniki o mało znaczącej wartości –

ustalenia w polityce rachunkowości

3. Rozwiązania w podatku dochodowym dla składników o wartości  

nieprzekraczającej 10 000 zł

4. Prawidłowe ustalenie wartości początkowej

- cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych

- koszty finansowania nabycia lub budowy środków trwałych

5. Czy z subwencji można sfinansować zakupy środków trwałych?

6. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych – czy można dla celów  

rachunkowych stosować te stawki?

7. Indywidualne stawki amortyzacyjne

8. Metody amortyzacji środków trwałych, w tym rozwiązania podatkowe dla  

aparatury naukowo-badawczej

9. Uproszczone rozwiązania w zakresie amortyzowania środków trwałych

10. Co z jednorazową amortyzacją aparatury badawczej do 500 000,- zł?

11. Amortyzacja środka trwałego sfinansowanego subwencją/dotacją  

w prawie bilansowym oraz w podatku dochodowym

12. Weryfikacja okresów i stawek amortyzacyjnych

13. Wyłączenia odpisów amortyzacyjnych z kosztów uzyskania przychodów,  

w tym dotyczące samochodów osobowych

14. Cena zakupu aparatury czy koszt amortyzacji aparatury badawczej  

wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie          

15. Ujęcie dotacji otrzymanej po oddaniu środka trwałego do używania

16. Późniejsze nakłady – remont czy ulepszenie?

17. Odłączenie lub przyłączenie części składowej bądź peryferyjnej  

18. Likwidacja środków trwałych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych  

– w ujęciu rachunkowym i podatkowym.

Cena obejmuje:

* 5 godzin wykładu, w tym konsultacje indywidualne,

* aktualne materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy (długopis, notes itp.),

* lunch,

* przerwa kawowa (kawa, herbata, ciastka).


Wykładowca
Elżbieta Kida

Doświadczony ekspert prowadzący wiele szkoleń zamkniętych dla czołowych firm doradczych i międzynarodowych koncernów, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania, a także przygotowujących do egzaminów na doradcę podatkowego, maklera giełdowego, członka rady nadzorczej i biegłego rewidenta. Wykładała również w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Biznesu i Administracji. Praktyk prowadzący własne Biuro Rachunkowe.Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhauseCoopers, TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych