Faktura VAT oraz najważniejsze zmiany w podatku VAT na 2020 rok. W trakcie tego szkolenia omówione zostaną najważniejsze zmiany dotyczące zarówno fakturowania jak i podatku VAT .

Termin
29-04-2020
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
WROCŁAW

Hotel PATIO,

ul. Kiełbaśnicza 25

Koszt uczestnictwa
jednej osoby
479 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej w oparciu o liczne praktyczne przykłady. W trakcie zająć prowadzona jest dyskusja temat problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. 

Istnieje możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji.

Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

Część I – zagadnienia ogólne dotyczące fakturowania


1.Kiedy wystawia się fakturę i kogo dotyczy ten obowiązek:

a)podmioty zobowiązane do wystawienia faktury,

b)jakie transakcje dokumentujemy fakturą i kiedy nie wystawia się faktury,

c)przypadki, gdy faktura wystawiana jest na żądanie nabywcy.


2.Terminy wystawiania faktur:

a)podstawowy i szczególne terminy dla wystawiania faktur,

b)kary za wystawienie faktury przedwcześnie albo z opóźnieniem,

c)termin na wystawienie faktury na żądanie nabywcy,

d)moment wykonania usługi oraz moment dokonania dostawy jako chwila, od której płynie termin na wystawienie faktury,

e)terminy na wystawienie faktury przy WDT, eksporcie towarów, sprzedaży krajowej itp.


3.Elementy obligatoryjne faktury:

a)omówienie podstawowych elementów wymaganych dla każdej faktury;

b)dodatkowe adnotacje wymagane dla faktur;

c)dokumenty zrównane z fakturami: bilety za przejazd autostradą oraz bilety PKP,

d)faktury pro forma oraz duplikaty faktur,

e)podatek VAT w PLN – sposób przeliczania walut obcych na złote.


4.Faktury zaliczkowe:

a)dokumentowanie otrzymanych zaliczek fakturą VAT (terminy, obligatoryjne dane);

b)rozliczenia zaliczek otrzymanych w walucie obcej;

c)faktura zaliczkowa a faktura końcowa,

d)kiedy nie wystawia się faktur zaliczkowych.


5.Korygowanie faktur - faktura korygująca:

a)korekta VAT in minus u sprzedawcy i nabywcy;

b)korekta VAT in plus u sprzedawcy i nabywcy;

c)noty korygujące;

d)brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej a korekta VAT,

e)korekty zbiorcze oraz anulowanie faktur.


Część II – Najważniejsze zmiany w VAT w 2020 r.


6.Biała lista – zasady funkcjonowania jak i możliwe ryzyko podatkowe:

a)nowy wykaz danych o podatniku (w tym jego rachunki bankowe),

b)brak możliwości ujęcia wydatku jako koszt podatkowy – gdy zapłata nastąpi na rachunek inny niż z wykazu,

c)solidarna odpowiedzialność w VAT – gdy zapłata na rachunek inny niż z wykazu,

d)pozostałe konsekwencje,


7.Obligatoryjna podzielona płatność (split payment):

a)kiedy konieczne jest stosowanie podzielonej płatności,

b)sankcje grożące za brak płatności w tej formie,

c)dodatkowe obowiązki sprzedającego (adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”) i sankcje za ich niewypełnienie,

d)nowe rozwiązania wprowadzone do mechanizmu podzielonej płatności: 1) płatności zbiorcze, 2) możliwość zapłaty za zobowiązania inne niż VAT, 3) płatności zaliczek,

e)jak uwolnić się od negatywnych konsekwencji w przypadku omyłkowego pominięcia podzielonej płatności,

f)likwidacja mechanizmu rozliczania podatku VAT na zasadach tzw. odwrotnego obciążenia (towary/usługi objęte załącznikiem 11 oraz 14 do ustawy),

g)modyfikacja działania mechanizmu solidarnej odpowiedzialności,


8.Deklaracja VAT w formie JPK (likwidacja dotychczasowych deklaracji VAT)

a)likwidacja klasycznych deklaracji VAT (jakie deklaracje zostaną zlikwidowane; jakie pozostaną),

b)czy zostaną zlikwidowane informacje podsumowujące,

c)dane obowiązkowe rejestru VAT,

d)część ewidencyjna pliku JPK,

e)część deklaracyjna pliku JPK,

f)względem jakich podatników obowiązek zostaje wprowadzony 1.04.2019 r.,

g)względem jakich podatników obowiązek zostaje wprowadzony 1.07.2020 r.


9.Nowa matryca stawek VAT i procedura występowania o wiążącą informację stawkową

a)wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT,

b)przykłady towarów/usług, dla których stawki ulegają obniżeniu lub podwyższeniu,

c)"przełożenie" obecnie obowiązującego PKWiU 2008 na odpowiednie kody CN (dla towarów) lub symbole PKWiU 2015 (dla usług),

d)Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) – co daje i jak o nią wystąpić.


10. Faktura do paragonu od 1 stycznia 2020 r.:

a)kiedy można wystawić fakturę do paragonu,

b)jakie kary grożą za wystawienie faktury do paragonu bez NIP oraz jakie konsekwencje dotyczą nabywcy, który ujął taką fakturę w ewidencji zakupów,

c)czy paragon z NIP można traktować jako fakturę uproszczoną?

Cena obejmuje:

* 5 godzin wykładu, w tym konsultacje indywidualne,

* aktualne materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy (długopis, notes itp.),

* lunch,

* przerwa kawowa (kawa, herbata, ciastka).


Wykładowca
Piotr Kępisty

- prawnik, doradca podatkowy, Kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w ECDP specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, doświadczony wykładowca, autor licznych publikacji w: Rzeczpospolitej, podatki.biz, infor.pl, eGospodarka.pl oraz współautor takich publikacji książkowych jak: „VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami”, czy też „Podatek VAT w branży TSL”.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych