Zasady fakturowania 2020, w tym refakturowanie, faktury elektroniczne.

Termin
26-03-2020
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
BYDGOSZCZ

PARK HOTEL BYDGOSZCZ

ul . Wrocławska 3

Koszt uczestnictwa
jednej osoby
479 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej w oparciu o liczne praktyczne przykłady. W trakcie zająć prowadzona jest dyskusja temat problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. 

Istnieje możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji.

Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

1.Przepisy dotyczące fakturowania - akty obowiązujące obecnie: ustawa o VAT, rozporządzenia MF, przepisy unijne.


2.Miejsce świadczenia usług, miejsce dostawy towarów jako wyznacznik zakresu terytorialnego przepisów o fakturowaniu.


a.Miejsce świadczenia usług, miejsce dostawy towarów.

b.Dostawy transgraniczne przerwane magazynowaniem, przeróbką.

c.Refakturowanie usług noclegowych, szkoleniowych – jaka stawka ?

d.Dostawa z montażem – ryzyko podatkowe błędnej kwalifikacji transakcji.

3.Moment wykonania usługi oraz moment dokonania dostawy towarów.

a.Skutki błędnego określenia momentu wykonania usługi oraz momentu dokonania dostawy na fakturowanie.

b.Ryzyko podatkowe w związku z błędnym określeniem momentu dostawy (wykonania usługi) w przypadku odwrotnego obciążenia.


4.Omówienie podstawowych zasad fakturowania:

c.Rodzaje faktur i ich treść (faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, nota korygująca, duplikaty faktur).

d.Terminy wystawienia faktury, faktury wystawione przed dokonaniem sprzedaży.

e.Faktura wystawiona zbyt wcześnie a obowiązek podatkowy.

f.Faktura WDT – stawka 0%.

g.Transakcja łańcuchowa oraz trójstronna.

h.Zasady wystawiania faktur zaliczkowych.

i.Zasady rozliczania duplikatów faktur.

j.Ujęcie faktury korygującej w odpowiednim okresie rozliczeniowym.

k.Anulowanie faktury.

l.Faktury puste.

m.Faktura VAT marża – forma optymalizacji podatkowej

n.Faktura w języku angielskim.

5.Faktury korygujące:

a.Kiedy wystawiamy faktury korygujące, a kiedy noty korygujące?

b.Korekta „do zera” w przypadku błędów w oznaczeniu nabywcy – istotne ryzyko podatkowe.

c.Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone).

d.Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 stycznia 2012 r. – kiedy nie muszę mieć potwierdzenia?

e.Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie wystawcy i nabywcy.

f.Korygowanie odwrotnego obciążenia.

6.Zasady wystawiania not korygujących:

a.Kto i kiedy może wystawić notę korygującą?

b.Treść korygowana notą.

7.Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej:

a.Faktura w formie elektronicznej i faktura elektroniczna – różnice.

b.Zasady wystawiania faktur w formie elektronicznej (sposób zapewnienia integralności treści oraz autentyczności faktury, sposoby przesyłania).

c.Faktury w formacie PDF – czy to faktury elektroniczne?

d.Zasady przechowywania faktur w formie elektronicznej przez wystawcę oraz nabywcę.

e.Brak zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych.

f.Faktura papierowa otrzymana kilka miesięcy po fakturze przesłanej mailem.

g.Na co zwrócić uwagę, aby mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych w formie elektronicznej?

h.Udostępnianie faktur elektronicznych organom podatkowym.

8.Refakturowanie:

a.Definicja refakturowania w ustawie o VAT o Dyrektywie VAT – cechy charakterystyczne.

b.Kiedy refaktura, a kiedy nota księgowa? – odsprzedaż usługi a zwrot wydatków.

c.Refaktura a moment powstania obowiązku podatkowego VAT.

d.Stosowanie stawek VAT właściwych dla danej czynności na refakturze (co z czynnościami kompleksowymi?).

e.Refaktury w interpretacjach podatkowych, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.

9.Faktura jako dokument stanowiący podstawę do odliczenia podatku naliczonego:

a.Moment odliczenia podatku naliczonego (kiedy można uznać fakturę elektroniczną za otrzymaną?).

b.Faktura wystawiona przez podatnika niezarejestrowanego do VAT.

c.Faktury wystawione przez podmioty wyłudzające podatek a prawo do odliczenia – jak bronić się przed zakwestionowaniem prawa do odliczenia?

d.Skrupulatne dokumentowanie usług niematerialnych jako element konieczny dla realizacji prawa do odliczenia przy ich nabyciu.

e.Przykłady oszustw podatkowych – na co zwracać uwagę.

10.Najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących fakturowania.


Cena obejmuje:

* 5 godzin wykładu, w tym konsultacje indywidualne,

* aktualne materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy (długopis, notes itp.),

* lunch,

* przerwa kawowa (kawa, herbata, ciastka).


Wykładowca
Tomasz Biel

doradca podatkowy; doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii prawnej jak i w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług; uczestnik zagranicznych konferencji z zakresu opodatkowania VAT transakcji międzynarodowych; przeprowadzał liczne audyty podatkowe międzynarodowych korporacji oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa (w tym z branży chemicznej i naftowej); doświadczony pełnomocnik w postępowaniach sądowoadministracyjnych; trener oraz autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych