VAT w obrocie międzynarodowym. Rewolucja w transakcjach wewnątrzwspólnotowych- nowelizacja przepisów 2020r.

Termin
11-03-2020
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
WROCŁAW

Hotel PATIO,

ul. Kiełbaśnicza 25

Koszt uczestnictwa
jednej osoby
479 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej w oparciu o liczne praktyczne przykłady. W trakcie zająć prowadzona jest dyskusja temat problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. 

Istnieje możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji.

Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

1.  Dostawa towarów a świadczenie usług,

2.  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem,

- wyłączenia,

- limit 50.000,- zł,

- przemieszczenia towarów nie będące WNT,

- obowiązek podatkowy w WNT a prawo wykazania podatku naliczonego

- obowiązek korekty podatku naliczonego i należnego

3.  Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

- definicja WDT,

- dostawy na terytorium UE nie będące WDT (wyłączenia),

- warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT,

- prawo do stawki 0% i ujęcie WDT w deklaracji VAT-7/7K,

- ryzyko błędnej kwalifikacji dostawy a zasady zachowania należytej staranności

- nowe warunki uznania dostawy za WDT od stycznia 2020 r.,    

- prawidłowo wystawiona informacja podsumowująca VAT-UE a prawo do stawki 0

- punkt uproszczonej obsługi OSS, stawki kraju nabywcy

4.  Miejsce świadczenia przy WNT i WDT,

5. Obowiązek podatkowy przy WDT i WNT,

- data transakcji,

- wystawienie / otrzymanie faktury,

6.  Magazyn konsygnacyjny

- pojęcie i warunki organizacji  magazynu konsygnacyjnego,

- prowadzący magazyn konsygnacyjny,

- powstanie obowiązku podatkowego w WNT i WDT przypadku  korzystania z

magazynu konsygnacyjnego,

- magazyn konsygnacyjny a magazyn CALL - OFF STOCK

- nowe warunki uznania dostawy za WDT od stycznia 2020 r.,

7.  Sprzedaż wysyłkowa

- z terytorium kraju,

- na terytorium kraju,

8.  Rejestracja podatników unijnych

- dokument rejestrowy VAT-R,

- informacje podsumowujące VAT-UE i VAT-UEK,

9.  Obrót z krajami trzecimi

- pojęcie eksportu,

- stawka 0 w transakcjach eksportowych , warunki zastosowania,

- rozliczanie eksportu w deklaracjach VAT, zaliczki.

- wykazanie i opodatkowanie zaliczek z tytułu eksportu towarów.

10. Import towarów

- zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów,

- warunki rozliczania podatku należnego w deklaracji VAT-7,

- zwolnienia z tytułu importu towarów,

- dokumenty celne a podatek VAT,

- zasady rozliczania podatku należnego przez „opoważnione podmioty gospodarcze”

11.  Świadczenie usług

a. Import usług

- podstawowe pojęcia,

- kiedy mamy do czynienia z importem usług,

- podatek należny i naliczony – zasady rozliczania,  

- zapłacone zaliczki z tytułu importu usług

b. Eksport / świadczenie usług

- miejsce świadczenia  - zasada B2B i B2C,

- wyjątki od zasady podstawowej,

- usługi transportu osób,

- usługi transportu międzynarodowego.

Cena obejmuje:

* 5 godzin wykładu, w tym konsultacje indywidualne,

* aktualne materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy (długopis, notes itp.),

* lunch,

* przerwa kawowa (kawa, herbata, ciastka).


Wykładowca
Henryk Grychtoł

Doświadczony doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej i Biura Rachunkowego, wieloletni wykładowca. Wybitny specjalista w zakresie prawa bilansowego i podatkowego, sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości, cen transakcyjnych oraz kodeksu spółek handlowych. Absolwent Wydziału Ekonomiki Przemysłu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych