VAT 2020 – rewolucja w przepisach - „biała lista podatników VAT”, obowiązkowy MPP, JPK_VDEK i wiele innych zmian.

Termin
27-03-2020
godz. 10:00-15:00
Miejsce szkolenia
SZCZECIN

WILLA WEST ENDE, 

Al. Wojska Polskiego 65

Koszt uczestnictwa
jednej osoby
479 zł. (+23% VAT)
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej w oparciu o liczne praktyczne przykłady. W trakcie zająć prowadzona jest dyskusja temat problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. 

Istnieje możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji.

Adresaci

Główni księgowi, Pracownicy działów księgowości, Prezesi i Właściciele firm.

Program szkolenia

NOWY PROGRAM !


1. Wykaz podatników VAT, czyli Biała lista:

a) zakres danych podatników,

b) sens stworzenia Białej listy,

c) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury za pośrednictwem rachunku nieujętego na Białej liście – VAT/PIT/CIT,

d) zawiadomienie do US – ochrona przed konsekwencjami w VAT/PIT/CIT,

e)  MPP – nie chroni przed negatywnymi konsekwencjami w PIT/CIT,

f) faktury od podmiotów zagranicznych – obowiązek sprawdzania sprzedawcy na Białej liście,


2. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP):

a) MPP jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,

b) warunki stosowania mechanizmu podzielonej płatności,

c) podzielona płatność a zastrzeżenia umowne co do sposób dokonywania zapłaty,

d) podzielona płatność a zapłata na rzecz podmiotu innego niż sprzedawca,

e) zmiany na fakturach związane z obowiązkowym MPP,

f) sankcje w VAT/PIT/CIT za niestosowanie obowiązkowego MPP,

g) MPP – transakcje w walucie obcej,

h) MPP – transakcje z kontrahentami zagranicznymi,

i) co oznacza zapłata w ramach MPP?


3. Likwidacja odwrotnego obciążenia (OO) i zmiana solidarnej odpowiedzialności w VAT:

a) likwidacja OO,

b) przepisy przejściowe – OO vs. MPP,

c) zmiana zasad stosowania solidarnej odpowiedzialności w VAT.


4. Zmiany w transakcjach międzynarodowych od 1 stycznia 2020 r.:

a) nowe regulacje dotyczące dokumentowania WDT,

b) zmiany dotyczące magazynów konsygnacyjnych,

c) wewnątrzunijne transakcje łańcuchowe – nowe reguły.


5. Wprowadzenie JPK_VDEK:

a) zmiana zasad składania deklaracji VAT

b) zmiana struktury JPK,

c) połączenie deklaracji z JPK w jeden plik elektroniczny,

d) kara 500 zł za każdy błąd w JPK,

e) ewidencja VAT – kilkadziesiąt nowych danych, które musza być ewidencjonowane przez podatników, w tym wskazywanie konkretnych dostaw towarów lub raportowanie wskazanych rodzajów transakcji, np. z podmiotami powiązanymi.


6. Nowa matryca stawek VAT:

a) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN na potrzeby identyfikowania towarów na gruncie VAT,

b) modyfikacja zasad stosowania klasyfikacji PKWiU,

c) zmiany w opodatkowaniu gastronomii,

d) zmiany w stosowaniu stawek 5% i 8% VAT dla książek i czasopism, w tym wersji elektronicznych,


7. WIS – wiążąca informacja stawkowa:

a) nowy instrument ochrony podatkowej,

b) zasady występowania po WIS,

c) zakres ochrony przysługujący na mocy WIS,

d) kto może korzystać z ochrony WIS.


8. Transakcje wykluczające zwolnienie dla drobnych przedsiębiorców, czyli do 200.000 PLN:

a) sprzedaż internetowa sprzętu elektronicznego, RTV, AGD,

b) sprzedaż internetowa preparatów kosmetycznych i toaletowych,

c) handel częściami motoryzacyjnymi.


9. Inne zmiany w VAT, w tym:

a) nowe zasady wystawiania faktur do paragonów,

b) nowe sankcje przewidziane za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów,

c) podatnik kwartalny – utrata prawa do rozliczeń kwartalnych,

d) sztuczne opodatkowanie transakcji dokonywanych przez komorników.

Cena obejmuje:

* 5 godzin wykładu, w tym konsultacje indywidualne,

* aktualne materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy (długopis, notes itp.),

* lunch,

* przerwa kawowa (kawa, herbata, ciastka).


Wykładowca
Zdzisław Modzelewski

doradca podatkowy, praktyk i doświadczony wykładowca, mający na swoim koncie kilkaset przeprowadzonych szkoleń, wybitny specjalista w zakresie podatku VAT, występował jako ekspert komisji sejmowej w dziedzinie podatku VAT. W swojej praktyce zawodowej zajmował się zarówno bieżącym doradztwem podatkowym obejmującym m.in. opracowywanie opinii i analiz, w tym optymalizacji podatkowych, przeprowadzanie audytów podatkowych, jak również pomocą klientom w przygotowywaniu pism procesowych oraz reprezentacją klientów w postępowaniach podatkowych i przed sądem administracyjnym. Jest także współautorem m.in. 2 uznanych komentarzy podatkowych: „Ustawa o VAT”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001 oraz „Ustawa o VAT Komentarz”

ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych