06.02.2020
Procedury wdrażania obowiązkowego split payment i białej listy podatników VAT w jednostkach sektora finansów publicznych.

Z dniem 1 września 2019r. weszły w życie przepisy dotyczące „białej listy podatników VAT”. Przepisy te wprowadzają obowiązek weryfikacji kontrahentów przy transakcjach przekraczających 15 tyś zł. Obowiązek ten dotyczy również jednostek sektora finansów publicznych. Od 1 stycznia 2020r. będą obowiązywać sankcje za brak sprawdzenia kontrahenta na białej liście podatników VAT. Brak weryfikacji kontrahenta może skutkować odpowiedzialnością solidarną jednostki sektora finansów publicznych za podatek VAT nieuiszczony przez kontrahenta do Urzędu Skarbowego.


W praktyce jednostki samorządu terytorialnego wprowadzają procedury, które określają jak pracownicy powinny dokonywać weryfikacji kontrahentów i jakie w związku z tym spoczywają na nich obowiązki chroniące interes jednostki sektora finansów publicznych przed odpowiedzialnością solidarną.


Ponadto od 1 listopada 2019r. obowiązują przepisy o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności. W tym przypadku nawet niektóre transakcje poniżej 15 tyś zł będą wiązały się z odpowiedzialnością solidarną jednostki sektora finansów publicznych za niezapłacony podatek VAT przez kontrahenta. W praktyce jednostki te wprowadzają procedury, które określają jak pracownicy powinny realizować przelewy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności chroniący interes jednostki sektora finansów publicznych przed odpowiedzialnością solidarną.


Najnowsze
06.02.2020
Podatek od towarów i usług – obrót międzynarodowy 2020.

Zapraszamy na szkolenie " VAT w obrocie międzynarodowym 2020"

Uczestnicy dowiedzą się o aktualnym stanie prawnym w zakresie podatku od towarów i usług związanego z rozliczaniem obrotu międzynarodowego. Istotnym celem jest również wzrost umiejętności uczestników w zakresie praktycznego rozliczania podatku VAT, stosowanie stawki 0% i np. (odwrotnego obciążenia - NP).
W trakcie szkolenia omówione zost...

06.02.2020
Procedury wdrażania obowiązkowego split payment i białej listy podatników VAT w jednostkach sektora finansów publicznych.

Z dniem 1 września 2019r. weszły w życie przepisy dotyczące „białej listy podatników VAT”. Przepisy te wprowadzają obowiązek weryfikacji kontrahentów przy transakcjach przekraczających 15 tyś zł. Obowiązek ten dotyczy również jednostek sektora finansów publicznych. Od 1 stycznia 2020r. będą obowiązywać sankcje za brak sprawdzenia kontrahenta na białej liście podatników VAT. Brak weryfikacji kontrahenta może skutko...

06.02.2020
Faktura – prawa i obowiązki -– JPK VAT/JPK_VDEK – nowe przepisy obowiązujące od 1.01.2020/1.04.2020/1.07.2020

Zapraszamy na szkolenia dotyczące fakturowania w 2020 roku. 

W trakcie omówione zostaną zagadnienia:  dokumentowanie transakcji podlegających opodatkowaniu – obowiązki i uprawnienia wystawcy faktury - zasady wystawiania i korygowania faktur – faktury elektroniczne – archiwizacja faktur – kasy rejestrujące i paragony fiskalne – faktury do paragonów – Jednolity Plik Kontrolny 2020 raportowanie - ...

06.02.2020
Informacje o zmianach uzyskasz na szkoleniach.

Chcąc sprostać oczekiwaniom naszych uczestników ciągle się doskonalimy i reagujemy na wszystkie zmiany w prawie i podatkach. 

 

...