18.12.2019
Procedury wdrażania obowiązkowego split payment i białej listy podatników VAT w jednostkach sektora finansów publicznych.

Z dniem 1 września 2019r. weszły w życie przepisy dotyczące „białej listy podatników VAT”. Przepisy te wprowadzają obowiązek weryfikacji kontrahentów przy transakcjach przekraczających 15 tyś zł. Obowiązek ten dotyczy również jednostek sektora finansów publicznych. Od 1 stycznia 2020r. będą obowiązywać sankcje za brak sprawdzenia kontrahenta na białej liście podatników VAT. Brak weryfikacji kontrahenta może skutkować odpowiedzialnością solidarną jednostki sektora finansów publicznych za podatek VAT nieuiszczony przez kontrahenta do Urzędu Skarbowego.


W praktyce jednostki samorządu terytorialnego wprowadzają procedury, które określają jak pracownicy powinny dokonywać weryfikacji kontrahentów i jakie w związku z tym spoczywają na nich obowiązki chroniące interes jednostki sektora finansów publicznych przed odpowiedzialnością solidarną.


Ponadto od 1 listopada 2019r. obowiązują przepisy o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności. W tym przypadku nawet niektóre transakcje poniżej 15 tyś zł będą wiązały się z odpowiedzialnością solidarną jednostki sektora finansów publicznych za niezapłacony podatek VAT przez kontrahenta. W praktyce jednostki te wprowadzają procedury, które określają jak pracownicy powinny realizować przelewy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności chroniący interes jednostki sektora finansów publicznych przed odpowiedzialnością solidarną.


Najnowsze
09.07.2019
Podatek VAT

Zmiany VAT

* Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment) od 1 listopada 2019 r.

* W przyjętym 9.07.19 projekcie nowej ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (tzw. Pakiet Przyjazne Prawo) przewidziano m.in. zmiany w ustawie o podatku VAT. W efekcie wydłużony zostanie termin rozliczenia VAT w imporcie. Wśród projektowanych now...

21.11.2018
Informacje o zmianach uzyskasz na szkoleniach

Chcąc sprostać oczekiwaniom naszych uczestników ciągle się doskonalimy i reagujemy na wszystkie zmiany w prawie i podatkach. 

 


...
18.12.2019
Procedury wdrażania obowiązkowego split payment i białej listy podatników VAT w jednostkach sektora finansów publicznych.

Z dniem 1 września 2019r. weszły w życie przepisy dotyczące „białej listy podatników VAT”. Przepisy te wprowadzają obowiązek weryfikacji kontrahentów przy transakcjach przekraczających 15 tyś zł. Obowiązek ten dotyczy również jednostek sektora finansów publicznych. Od 1 stycznia 2020r. będą obowiązywać sankcje za brak sprawdzenia kontrahenta na białej liście podatników VAT. Brak weryfikacji kontrahenta może skutko...