21.11.2018
Informacje o zmianach uzyskasz na szkoleniach

Chcąc sprostać oczekiwaniom naszych uczestników ciągle się doskonalimy i reagujemy na wszystkie zmiany w prawie i podatkach. 

 


Najnowsze
09.07.2019
Podatek VAT

Zmiany VAT

* Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment) od 1 listopada 2019 r.

* W przyjętym 9.07.19 projekcie nowej ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (tzw. Pakiet Przyjazne Prawo) przewidziano m.in. zmiany w ustawie o podatku VAT. W efekcie wydłużony zostanie termin rozliczenia VAT w imporcie. Wśród projektowanych now...

21.11.2018
Informacje o zmianach uzyskasz na szkoleniach

Chcąc sprostać oczekiwaniom naszych uczestników ciągle się doskonalimy i reagujemy na wszystkie zmiany w prawie i podatkach. 

 


...
18.12.2019
Procedury wdrażania obowiązkowego split payment i białej listy podatników VAT w jednostkach sektora finansów publicznych.

Z dniem 1 września 2019r. weszły w życie przepisy dotyczące „białej listy podatników VAT”. Przepisy te wprowadzają obowiązek weryfikacji kontrahentów przy transakcjach przekraczających 15 tyś zł. Obowiązek ten dotyczy również jednostek sektora finansów publicznych. Od 1 stycznia 2020r. będą obowiązywać sankcje za brak sprawdzenia kontrahenta na białej liście podatników VAT. Brak weryfikacji kontrahenta może skutko...