Brak wpisu
Najnowsze
06.02.2020
Podatek od towarów i usług – obrót międzynarodowy 2020.

Zapraszamy na szkolenie " VAT w obrocie międzynarodowym 2020"

Uczestnicy dowiedzą się o aktualnym stanie prawnym w zakresie podatku od towarów i usług związanego z rozliczaniem obrotu międzynarodowego. Istotnym celem jest również wzrost umiejętności uczestników w zakresie praktycznego rozliczania podatku VAT, stosowanie stawki 0% i np. (odwrotnego obciążenia - NP).
W trakcie szkolenia omówione zost...

06.02.2020
Procedury wdrażania obowiązkowego split payment i białej listy podatników VAT w jednostkach sektora finansów publicznych.

Z dniem 1 września 2019r. weszły w życie przepisy dotyczące „białej listy podatników VAT”. Przepisy te wprowadzają obowiązek weryfikacji kontrahentów przy transakcjach przekraczających 15 tyś zł. Obowiązek ten dotyczy również jednostek sektora finansów publicznych. Od 1 stycznia 2020r. będą obowiązywać sankcje za brak sprawdzenia kontrahenta na białej liście podatników VAT. Brak weryfikacji kontrahenta może skutko...

06.02.2020
Faktura – prawa i obowiązki -– JPK VAT/JPK_VDEK – nowe przepisy obowiązujące od 1.01.2020/1.04.2020/1.07.2020

Zapraszamy na szkolenia dotyczące fakturowania w 2020 roku. 

W trakcie omówione zostaną zagadnienia:  dokumentowanie transakcji podlegających opodatkowaniu – obowiązki i uprawnienia wystawcy faktury - zasady wystawiania i korygowania faktur – faktury elektroniczne – archiwizacja faktur – kasy rejestrujące i paragony fiskalne – faktury do paragonów – Jednolity Plik Kontrolny 2020 raportowanie - ...

06.02.2020
Informacje o zmianach uzyskasz na szkoleniach.

Chcąc sprostać oczekiwaniom naszych uczestników ciągle się doskonalimy i reagujemy na wszystkie zmiany w prawie i podatkach. 

 

...