23.11.2018
Podatek VAT

 Ostatnie miesiące 2018 r. przyniosły nam jedne z poważniejszych zmian w podatkach dochodowych (PIT/CIT) i Ordynacji podatkowej. Niektórzy wręcz wskazują, że jest to swoista rewolucja w polskim systemie podatkowych.

Uzupełnieniem tych zmian będzie bardzo istotna przebudowa podatku VAT, która nabiera rozpędu. W połowie roku weszła całkowicie nowa instytucja VATowska - podzielona płatność, która wprowadziła wiele zamieszania i wątpliwości co do jej stosowania. Jednak

najważniejsze zmiany czekają nas wszystkich pod koniec tego roku i w przyszłym roku.

Jeszcze w listopadzie 2018 r. wchodzą w życie zmiany w VAT związane z tzw. zarządem sukcesyjnym, czyli funkcjonowaniem firmy po śmierci właściciela.

Trochę później powinny wejść przepisy dotyczące tzw. kas online i JPK-ów paragonowych i obowiązek stosowania (wymiany) przez niektóre grupy przedsiębiorców kas fiskalnych właśnie na specjalne kasy online (teoretycznie już od 1 stycznia 2019).

Także od początku 2019 r. wchodzą nowe, skomplikowane reguły związane z opodatkowaniem bonów i voucherów, a w szczególności tzw. bonów jednego przeznaczenia.

Od 2019 r. skraca się istotnie termin: ze 150 na 90 dni – dot. ulgi na tzw. złe długi oraz obowiązek korekty VAT naliczonego, jeżeli nabywca nie zapłacił całej kwoty z faktury zakupowej.

W przyszłym roku pojawi się również obowiązkowy split payment (podzielona płatność) oraz zmienią się reguły stosowania odwrotnego obciążenia.

W projektowanych przepisach przewiduje się również wprowadzenie wielu kontrowersyjnych rozwiązań, które np. będą utrudniać odzyskanie nadpłaty w podatku VAT albo uniemożliwią w niektórych przypadkach uzyskanie faktury wystawionej na firmę. W praktyce może to również oznaczać, że wiele firm będzie musiało wymienić kasy fiskalne na nowe, mimo iż mogłyby one dalej funkcjonować.

Zmiany w VAT na przyszły rok przewidują również:

- ograniczenia w stosowaniu tzw. zwolnienia podmiotowego (do 200.000 zł),

- zmiany w zakresie podmiotów powiązanych i możliwości szacowania ceny,

- zmiany w JPK_VAT, który ma zostać zastąpiony przez JPK_VDEK, który docelowo wchłonie również deklaracje VAT oraz informacje podsumowujące, a to wymusi wiele zmian systemowych u podatników.

Ma być również wprowadzony nowy wymóg przy dokonywaniu płatności za faktury VAT; nabywca będzie obowiązany sprawdzać czy nr rachunku bankowego, na który dokonuje płatności za czyjąś fakturę, został zgłoszony do KAS. Jeśli podatnik tego nie sprawdzi i okazałoby się, że zapłaci na taki niezgłoszony nr rachunku bankowego, wówczas będą kary w PIT/CIT (brak kosztu podatkowego) oraz VAT (solidarna odpowiedzialność).

Od kwietnia 2019 mają wejść w życie pierwsze zmiany związane z nową matrycą stawek, czyli zastąpienie PKWiU 2008 odpowiednio Nomenklaturą scaloną (towary) i PKWiU 2015 (usługi). Przy okazji wiele stawek się zmieni – część korzystnie a część nie. Poszerzy się również zakres stosowania odwrotnego obciążenia i solidarnej odpowiedzialności, ewentualnie obowiązkowego stosowania podzielonej płatności. Wprowadzone zostaną nowe rozwiązania, które np. ułatwią składanie zamówień publicznych, ale również utrudnią życie np. podmiotom gastronomicznym, gdyż niektóre dania będą objęte 23% VAT.

Na połowę roku 2019 r. zapowiedziane są również duże zmiany w VAT związane z upraszczaniem tego podatku, ale jak wszystkim wiadomo, takie uproszczenia mogą podatnikom komplikować ich sytuację gospodarczą

Najnowsze
16.11.2018
Zmiany - CIT 2019

23 października 2018 r. sejm uchwalił 2 ustawy, zmieniające przepisy ustaw o podatku dochodowym, zawarte w projektach przygotowanych przez resort finansów (zmiany dotyczą zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych). W dniu 26 października zmiany te zostały bez poprawek przyjęte przez senat. Jak wynika z ich uzasadnienia, celem podstawowym jest uproszczenie oraz uszczelnienie systemu podatków dochodowych. Obok zmi...

20.11.2018
Podatki dochodowe

W 2019 r. podatnicy mogą spodziewać się kolejnych rewolucyjnych zmian w podatkach. Przede wszystkim będą one dotyczyć podatków dochodowych, w obszarze których spodziewać się możemy m.in.:

- nowych zasad rozliczania w kosztach uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych oraz opłat leasingowych dla samochodów osobowych,

- ograniczeń w rozliczeniu kosztów eksploatacji samochodów osobowych,

...
23.11.2018
Podatek VAT

 Ostatnie miesiące 2018 r. przyniosły nam jedne z poważniejszych zmian w podatkach dochodowych (PIT/CIT) i Ordynacji podatkowej. Niektórzy wręcz wskazują, że jest to swoista rewolucja w polskim systemie podatkowych.

Uzupełnieniem tych zmian będzie bardzo istotna przebudowa podatku VAT, która nabiera rozpędu. W połowie roku weszła całkowicie nowa instytucja VATowska - podzielona p...

20.11.2018
Prawo Pracy

W 2019 roku czekają nas również obszerne zmiany w Prawie Pracy w zakresie :

- elastycznego czasu pracy
- telepracy
- związków zawodowych
- pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników
- przechowywanie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
- Pracowniczych Planów Kapitałowych
- umów o pracę oraz nadgodzin