20.11.2018
Podatki dochodowe

W 2019 r. podatnicy mogą spodziewać się kolejnych rewolucyjnych zmian w podatkach. Przede wszystkim będą one dotyczyć podatków dochodowych, w obszarze których spodziewać się możemy m.in.:

- nowych zasad rozliczania w kosztach uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych oraz opłat leasingowych dla samochodów osobowych,

- ograniczeń w rozliczeniu kosztów eksploatacji samochodów osobowych,

- dopuszczenia w określonych przypadkach kopii certyfikatów rezydencji,

- zmiany metody poboru podatku u źródła w przypadku przekroczenia progu wypłat w wysokości 2 mln zł,

- wprowadzenia obowiązku zachowania należytej staranności przy stosowaniu zwolnień oraz obniżonych stawek podatku u źródła,

- nowych, rewolucyjnych regulacji dotyczących cen transferowych,

- obniżki CIT dla małych podatników (w tym nowej definicji małego podatnika)

- wprowadzenia daniny solidarnościowej, nowego podatku od niezrealizowanych zysków, nowej stawki podatku dla dochodów z praw własności intelektualnej (tzw. IP box).


W obszarze podatku VAT fiskus również szykuje szereg zmian, choć większość z nich wejdzie w życie zapewne dopiero w trakcie roku 2019. Obejmą one m.in.:

- likwidację deklaracji VAT i wprowadzenie nowej struktury JPK_VDEK,

- wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w miejsce odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym,

- zmiany w zakresie kas fiskalnych (kasy online, nowe rozporządzenie ws. zwolnień),

- nową definicję bonów na gruncie VAT oraz szczególny sposób ich opodatkowania.

 

MF uchwalając zmiany pod koniec roku, nie daje podatnikom wiele czasu na ich wdrożenie. Są one jednak tak daleko idące, że każdy podatnik powinien niezwłocznie się z nimi zapoznać oraz ocenić ich wpływ na swoją bieżącą działalność oraz obowiązki księgowe
 i podatkowe.


Najnowsze
16.11.2018
Zmiany - CIT 2019

23 października 2018 r. sejm uchwalił 2 ustawy, zmieniające przepisy ustaw o podatku dochodowym, zawarte w projektach przygotowanych przez resort finansów (zmiany dotyczą zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych). W dniu 26 października zmiany te zostały bez poprawek przyjęte przez senat. Jak wynika z ich uzasadnienia, celem podstawowym jest uproszczenie oraz uszczelnienie systemu podatków dochodowych. Obok zmi...

20.11.2018
Podatki dochodowe

W 2019 r. podatnicy mogą spodziewać się kolejnych rewolucyjnych zmian w podatkach. Przede wszystkim będą one dotyczyć podatków dochodowych, w obszarze których spodziewać się możemy m.in.:

- nowych zasad rozliczania w kosztach uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych oraz opłat leasingowych dla samochodów osobowych,

- ograniczeń w rozliczeniu kosztów eksploatacji samochodów osobowych,

...
23.11.2018
Podatek VAT

 Ostatnie miesiące 2018 r. przyniosły nam jedne z poważniejszych zmian w podatkach dochodowych (PIT/CIT) i Ordynacji podatkowej. Niektórzy wręcz wskazują, że jest to swoista rewolucja w polskim systemie podatkowych.

Uzupełnieniem tych zmian będzie bardzo istotna przebudowa podatku VAT, która nabiera rozpędu. W połowie roku weszła całkowicie nowa instytucja VATowska - podzielona p...

20.11.2018
Prawo Pracy

W 2019 roku czekają nas również obszerne zmiany w Prawie Pracy w zakresie :

- elastycznego czasu pracy
- telepracy
- związków zawodowych
- pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników
- przechowywanie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
- Pracowniczych Planów Kapitałowych
- umów o pracę oraz nadgodzin