16.11.2018
Zmiany - CIT 2019

23 października 2018 r. sejm uchwalił 2 ustawy, zmieniające przepisy ustaw o podatku dochodowym, zawarte w projektach przygotowanych przez resort finansów (zmiany dotyczą zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych). W dniu 26 października zmiany te zostały bez poprawek przyjęte przez senat. Jak wynika z ich uzasadnienia, celem podstawowym jest uproszczenie oraz uszczelnienie systemu podatków dochodowych. Obok zmian dotyczących kwestii mających swoją długoletnia historię (ograniczenia kosztów nabycia i użytkowania samochodów osobowych,) pojawiły się również całkowicie nowe rozwiązania, które w Polsce do tej pory nigdy nie funkcjonowały. W tym kontekście na uwagę zasługuje przede wszystkim opodatkowanie tzw. „zysków niezrealizowanych”, regulacje dotyczące obrotu walutami wirtualnymi, czy swoisty przełom w postaci prawa zaliczenia do kosztów podatkowych takich kosztów, których podatnik faktycznie nie poniósł (korzyść podatkowa dla podatników, którzy finansują swoją działalność kapitałami własnymi, a nie np. kredytem, czy pożyczką). Szkolenie ma na celu zapoznanie podatników z tymi zmianami oraz omówienie skutków podatkowych z nich wynikających, w tym nowych praw i obowiązków, które wejdą w życie już od 1 stycznia 2019 r.

Najnowsze
16.11.2018
Zmiany - CIT 2019

23 października 2018 r. sejm uchwalił 2 ustawy, zmieniające przepisy ustaw o podatku dochodowym, zawarte w projektach przygotowanych przez resort finansów (zmiany dotyczą zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych). W dniu 26 października zmiany te zostały bez poprawek przyjęte przez senat. Jak wynika z ich uzasadnienia, celem podstawowym jest uproszczenie oraz uszczelnienie systemu podatków dochodowych. Obok zmi...

20.11.2018
Podatki dochodowe

W 2019 r. podatnicy mogą spodziewać się kolejnych rewolucyjnych zmian w podatkach. Przede wszystkim będą one dotyczyć podatków dochodowych, w obszarze których spodziewać się możemy m.in.:

- nowych zasad rozliczania w kosztach uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych oraz opłat leasingowych dla samochodów osobowych,

- ograniczeń w rozliczeniu kosztów eksploatacji samochodów osobowych,

...
23.11.2018
Podatek VAT

 Ostatnie miesiące 2018 r. przyniosły nam jedne z poważniejszych zmian w podatkach dochodowych (PIT/CIT) i Ordynacji podatkowej. Niektórzy wręcz wskazują, że jest to swoista rewolucja w polskim systemie podatkowych.

Uzupełnieniem tych zmian będzie bardzo istotna przebudowa podatku VAT, która nabiera rozpędu. W połowie roku weszła całkowicie nowa instytucja VATowska - podzielona p...

20.11.2018
Prawo Pracy

W 2019 roku czekają nas również obszerne zmiany w Prawie Pracy w zakresie :

- elastycznego czasu pracy
- telepracy
- związków zawodowych
- pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników
- przechowywanie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
- Pracowniczych Planów Kapitałowych
- umów o pracę oraz nadgodzin